Våtmark i Beterås

Projektet syftar till att skapa en våtmark som gagnar den biolgoiska mångfalden och skapa en vattenreservoar där vattnet fördröjs i landskapet

En fastighetsägare har beviljats LONA-bidrag för anläggandet av en 0,6 ha stor våtmark i Beterås.

Syftet med att skapa en våtmark som kommer att gagna den biologiska mångfalden i området samt skapa en vattenresorvoar där vattnet fördröjs i landskapet. Syftet är också, att med tiden, plantera ut lämpliga kantväxter, buskar och träd som underlättar för pollinerare, vilt samt fågel att hitta föda och kunna skapa boplatser nära vattnet.

Sommaren 2018 blev ett uppvaknande för oss som småskaliga lantbrukare i hur vi behöver tänka kring en sådan värdefull resurs som vatten.

Resultat som ska nås i projektet

  • Anlägga 0,6 ha stor våtmark.

Projektet ska utföras under 2023.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Bild på LONA-logotyp.

Bild på LONA-logotyp

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 december 2022 07:59