Upplev Markaryd

Bild på vandringsstig

Bild på vandringstig

Detta projekt kommer att höja standarden på våra vandringsleder.

Nyttjande av vandringslederna har ökat och behovet att göra lederna säkra och tillgängliga för så många människor som möjligt ökar. Kommunen önskar utveckla och förbättra vandringslederna i samhällsnära skogar då de bidrar till människors välmående och gynnar folkhälsan. Det finns också ett behov av att göra det enklare att kunna följa lederna genom tydlig, enhetlig och förbättrad information på orienteringatavlar och vägvisare/pilar.

Projektet syftar till att höja standarden på de befintliga vandringslederna i Markaryds kommun.

Resultat som ska nås i projektet

  • 9 stycken orienteringsskyltar med information om friluftslivsområdet/leder.
  • Röjning av 30 000 meter.
  • 500 vägvisare/pilar

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansinär för genomförandet av detta projekt.

Bild på LONA-logotyp.

Bild på LONA-logotyp

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 maj 2024 12:39