Ängen i centrum

Projektet syftar till att skapa en ängsmark på Södergård i Markaryd.

Studieförbundet Vuxenskolan är belägen på Södergård i Markaryd. Gården har en yta av 9 500 m2 som idag består till mestadel av gräsmatta. I urbaniseringens spår har dåtidens många slåtterängar försvunnit och ersatts med klippta gräsytor, vilket får till följd att vildbin också har minskat.

Studieförbundet Vuxenskolan vill i detta projekt anlägga en ängsyta på Södergård för att återskapa en kultrmiljö som gynnas vildbin men även för att den kan användas i folkbildningssyfte för att öka kunskapen av biodiversitet.

Projektet kommer att skapa en inspirerande miljö för de människor som vistas eller passerar området.

Resultat som ska nås i projektet

  • Anlägga 60 m2 stor ängsmark.
  • Tre informationstavlor.
  • Plantering av två äppelträd.
  • Placera ut två bänkar.

Projektet ska utföras under 2022.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Bild på LONA-logotyp.

Bild på LONA-logotyp

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 april 2022 15:19