Blomsterprakt med bieffekt på Västra stationsstråket

Flygbild över Västra stationsområdet

Flygbild över Västra stationsområdet

Detta projekt kommer att binda ihop tågstationen med Innovationsparken och Vetenskapshuset.

Med projektet vill vi skapa och utveckla förutsättningarna för pollinatörer och vilda bin vid stationsområdet i Markaryds tätort genom att skapa ett grönstrukturstråk/område. Det kommer att skapas lämpliga habitat med perennrabatter, inhemska träd, ängar samt skapa nya boplatser och insektshotell.

Stråket får dels vistelsevärden i sig för den som vill promenera bland grönska samtidigt som det skapar en fin utsikt för resande på tåget. Eleverna på KCM möter stråket när de lämnar skolbyggnaden och området får därmed en betydade funktion som förlängd skolgård. Slutligen fungerar det som en tydlig del av en välkomnande entré som sluter an mot Nobelmuseet, Vetenskapshuset och Innovationstorget.

RESULTAT SOM SKA NÅS I PROJEKTET

Dessa åtgärder ska genomföras och detta resultat ska uppnås. I övrigt hänvisas till ansökan.

 • Ta fram 2 informationsskyltar om biologisk mångfald och pollinering,
  som placeras ut längs stråket.
 • Skapa 34 m2 stora upphöjda planteringar med sandblandad jord. Ca 120
  plantor av aromatiska växter planteras och en del ytor lämnas bar för att
  bin ska kunna bygga bo där.

 • 3 200 m2 ängsmark ska anläggas, där ängsfröer och lökväxter ska planteras in. Buskar ska röjas bort och befintliga träd stammas upp.

 • Klätterväxter ska planteras längs staketet mot spårområdet.

 • 7 stenrösen ska skapas kring ängsmarken.

 • 17 inhemska träd, i huvudsak blommande, ska planteras in glest i
  området.

 • 305 m2 asfalt ska rivas och ny växtbädd ska skapas.

Projektet kommer att genomföras under 2023.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Bild på LONA-logotyp.

Bild på LONA-logotyp

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 mars 2023 13:45