Utvärdering räddningstjänstens insats

I vilket ärende har du haft kontakt med Markaryds räddningstjänst? * (obligatorisk)
I vilket ärende har du haft kontakt med Markaryds räddningstjänst?
Var det du själv som larmade?
Var det du själv som larmade?


Hur nöjd är du med SOS bemötande?
Hur nöjd är du med SOS bemötande?

Missnöjd 1 2 3 4 5 Mycket nöjd

Hur nöjd är du med den första kontakten du fick med Markaryds Räddningstjänst?
Hur nöjd är du med den första kontakten du fick med Markaryds Räddningstjänst?

Missnöjd 1 2 3 4 5 Mycket nöjd

Hur nöjd är du med räddningstjänstens bemötande under insatsen?
Hur nöjd är du med räddningstjänstens bemötande under insatsen?

Missnöjd 1 2 3 4 5 Mycket nöjd

Hur nöjd är du med avslutandet/överlämningen av insatsen som genomfördes till dig som privatperson/ägare?
Hur nöjd är du med avslutandet/överlämningen av insatsen som genomfördes till dig som privatperson/ägare?


Missnöjd 1 2 3 4 5 Mycket nöjd


Har du frågor eller funderingar om händelsen är du välkommen att kontakta oss:

Markaryds Räddningstjänst
Västergatan 12
285 37 Markaryd
Telefon 0433-720 00

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 maj 2021 11:41