Sotning

Industri

Tidigare innebar sotning att man både rengjorde samt gjorde en enklare brandskyddskontroll, men detta är numera uppdelat i två separata uppdrag.

Sotning och brandskyddskontroll är en kommunal myndighetsverksamhet. Det innebär att kommunen i ett brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs.
I Markaryds kommuns fall är det Osby Sotarn AB som utför dessa kontroller.

Osby Sotarn AB är den entreprenör som utför rengöring och brandskyddskontroll i Markaryds kommun.

Kontakt Osby Sotarn AB:

Kontor 0433-57 03 66
Öppettider 07:00-17:00 måndag till fredag

Skorstensfejarmästare
Håkan Jacobsson
Telefon 0706-60 63 82

Skorstensfejare
Karl Salomonsson
Telefon 070-973 34 23


Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 december 2021 10:08
Sidansvarig: Lina van der Putten