Cisterner

Om du har en cistern för eldningsolja eller diesel måste den kontrolleras regelbundet, så att det inte påverkar miljön. Reglerna
gäller både för dig som privatperson och för företagare.

Installation av cistern

Ska du installera en ny cistern utomhus eller inom ett vattenskyddsområde måste du informera miljö- och byggenheten. Informationen ska vara skriftlig och ska lämnas in i god tid innan cisternen tas i bruk. Ska du installera en inomhuscistern behöver du inte
informera kommunen såvida cisternen inte ligger inom ett vattenskyddsområde.

 Följande installationer/uppställningar ska anmälas till miljö- och byggenheten:

  •   Oljetank över 1 m³ i mark.
  •   Oljetank 1-10 m³ ovan mark utomhus.
  •   Mer än 250 liter brandfarlig vätska i ett vattenskyddsområde.
  • Lägga rörledningar till cistern i mark.

Efter att du har installerat cisternen så ska en installationskontroll göras, detta gäller även cisterner inomhus.

 Kontroll av cisterner

Cisterner för diesel- och eldningsolja ska kontrolleras regelbundet enligt Naturvårdverkets föreskrifter (NFS 2017:5). Föreskrifterna gäller både
privatpersoner och företag. Hur ofta detta ska göras beror på vilket material
cisternen är gjord av. Tiden varierar från vart tredje, sjätte eller vart tolfte år. Kontrollkravet gäller för cisterner över en kubikmeter och ska göras av ett godkänt (ackrediterat) företag. På Swedacs hemsida kan du läsa mer om
detta.

Kontrollrapport

Från och med 1 juli 2018 gäller nya föreskrifter från
Naturvårdsverket om lagring och hantering av brandfarliga vätskor och
spilloljor (NFS 2017:5). En av förändringarna är att kopior på utförda
kontroller, även periodiska kontroller, som utförs enligt föreskrifter från MSB
(Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, ska ges in till
tillsynsmyndigheten. Det betyder att kopior på kontrollrapporter på utförda
kontroller från 1 juli 2018 ska skickas in till miljö- och byggenheten.

Cistern som tas ur bruk eller skrotas

När du tar en cistern ur bruk ska du anmäla det till miljö- och byggenheten. Se till att få ett intyg om att cisternen och dess rörledningar har tömts och rengjorts av den som utförde arbetet. Intyget bifogas sedan till anmälan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Kontakt

Åsa Lundin

Miljö- o Hälsoskyddsinsp

asa.lundin@markaryd.se
043372061