Synpunkter och klagomål

Vi strävar efter att ge dig en så bra omsorg och vård som möjligt. Dina synpunkter och klagomål är viktiga för att omsorgen och vården ska kunna bli ännu bättre.

Om något blir fel eller om du inte är nöjd med den omsorg, vård, eller det bemötande du får, finns det flera sätt att lämna synpunkter. I första hand vänder du dig till den berörda verksamheten. Du kan även lämna synpunkter och klagomål genom att:

 • Skriva ner dina synpunkter på en blankett som du kan få av personalen.
 • Skriva dina synpunkter på ett vanligt papper och skicka till oss.
 • Skriva dina synpunkter i vår e-tjänst direkt här på webbplatsen - Din möjlighet att påverka Öppnas i nytt fönster.

Samtliga medarbetare i Markaryds kommun har en skyldighet att ta emot synpunkter och klagomål.

Tjänstegarantier talar om vad du kan förvänta dig av kommunens service. Tycker du att vi inte håller det vi har lovat ska vi omgående vidta de åtgärder som krävs för att leva upp till det givna löftet. Du har rätt att få en förklaring till varför garantin inte kunde hållas och att kompensation lämnas enligt varje enskild tjänstegaranti.

Vi är angelägna att du kontaktar oss om något inte fungerar, eller om vi inte lever upp till vad vi lovar.

 • Du kan ringa
  Växeln, kommunhuset på telefon:
  0433-720 00
 • Du kan skriva brev
  Markaryds kommun
  Box 74
  28522 Markaryd
 • Du kan skicka epost
  soc@markaryd.se
 • Du kan lämna en synpunkt via Markaryds kommuns ”Säg vad du tycker!”
 • Du kan även besöka respektive enhet

Vid kontakt med oss angående tjänstegarantier återkommer vi till dig inom sju arbetsdagar.

Du kan bara överklaga beslut som rör dig själv. Exempel på sådant som kan överklagas är beslut om:

 • Avslag på ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) – oavsett om ansökan har avslagits helt eller delvis.
 • Avslag på begäran om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
 • Avgift för hemtjänst och äldreboende.

Om kommunen har fattat ett beslut som du inte är nöjd med har du rätt att få beslutet skriftligt. Kommunen ska informera dig om hur du gör för att överklaga.

Om du har synpunkter på den hälso- och sjukvård du får, kan du  kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, via kommunens växel: 0433-720 00.

Om du vill kontakta någon utomstående eller om problemen inte blir lösta kan du eller någon anhörig ta kontakt med Patientnämnden som har till uppgift att hjälpa dig med frågor som gäller hälso- och sjukvård.

Av patientnämnden kan du till exempel få hjälp med:

 • information om hur du kan klaga
 • att berätta för de ansvariga vad du varit med om i vården
 • kontakter med vårdpersonal
 • att hitta till rätt myndighet.

Mer information via länk nedan: 1177 Om du inte är nöjd med vården

Tycker du det finns allvarliga brister eller missförhållanden i socialtjänstens verksamheter eller i insatser enligt LSS? Vill du uppmärksamma IVO på förhållanden inom socialtjänstens verksamheter? Då kan du höra av dig till IVO.

IVO har ingen skyldighet att utreda allt som anmäls utan avgör självständigt om det finns skäl att göra tillsyn. Bedömningen sker bland annat utifrån det som enskilda personer anmäler men också utifrån andra uppgifter som IVO kan ha om verksamheter.

Vem som helst kan lämna uppgifter om brister och missförhållanden, eller lämna synpunkter i övrigt. Det gäller oavsett om du själv är berörd, om du är närstående eller om du på annat sätt känner till brister i en verksamhet.

Mer information via länk nedan: Inspektionen för vård och omsorg - Synpunkter och klagomål på socialtjänst och LSS

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 oktober 2023 16:02
Sidansvarig: Amanda Regebro Hult