Avgifter och regler

Avgiften för en fritidshemsplats betalas varje månad. Den beräknas på hushållets bruttoinkomst (inkomst före skatt) per månad även om inte båda är barnets vårdnadshavare. 

Eftersom vi reserverar en plats åt ditt barn hela året betalar du avgiften alla månader på året.

Du ansvarar själv för att meddela ändrad inkomst.

Så mycket betalar du under 2024

Barn

Procent (%) av inkomst

Maxavgift per månad

Första (yngsta)

2 %

1125 kr

Andra

1 %

563 kr

Tredje

1 %

563 kr

Fjärde eller fler

0 %

Ingen avgift

Lovfritids/verksamhet utöver ordinarie öppethållande, avgift 2024

Antal barn

Avgift per dag

För 1 barn

110 kr

För 2 barn

165 kr

För 3 barn

220 kr

Lämna inkomstuppgift

  • Du lämnar inkomstuppgift på vår e-tjänst 24sju.
  • Om du inte har lämnat någon inkomstuppgift betalar du maxavgift enligt tabellen ovan.

Uppsägning och avgift när du sagt upp din plats 

Uppsägnings­tiden är två månader och du betalar avgift under den tiden oavsett om du använder platsen eller inte.

Avgiftskontroll

Markaryds kommun tillämpar avgiftskontroll. Det gör vi för att följa upp att du betalar rätt avgift.
Avgiftskontroll är en rättvise- och trygghetsfråga så att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller.

De inkomstuppgifter som du lämnar till kommunen jämförs med den inkomst som du deklarerade till Skatteverket. Jämförelsen görs 2 år efter aktuellt år.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 februari 2024 14:16