Avgifter och regler

Avgiften för en fritidshemsplats betalas varje månad. Den beräknas på hushållets bruttoinkomst (inkomst före skatt) per månad även om inte båda är barnets vårdnadshavare. 

Eftersom vi reserverar en plats åt ditt barn hela året betalar du avgiften alla månader på året.

Du ansvarar själv för att meddela ändrad inkomst.

Så mycket betalar du

Barn

Procent (%) av inkomst

Maxavgift per månad

Första (yngsta)

2 %

1097 kr

Andra

1 %

548 kr

Tredje

1 %

548 kr

Fjärde eller fler

0 %

Ingen avgift


Lämna inkomstuppgift

  • Du lämnar inkomstuppgift på vår e-tjänst 24sju.
  • Om du inte har lämnat någon inkomstuppgift betalar du maxavgift enligt tabellen ovan.

Uppsägning och avgift när du sagt upp din plats 

Uppsägnings­tiden är två månader och du betalar avgift under den tiden oavsett om du använder platsen eller inte.

Avgiftskontroll

Markaryds kommun tillämpar avgiftskontroll. Det gör vi för att följa upp att du betalar rätt avgift.
Avgiftskontroll är en rättvise- och trygghetsfråga så att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller.

De inkomstuppgifter som du lämnar till kommunen jämförs med den inkomst som du deklarerade till Skatteverket. Jämförelsen görs 2 år efter aktuellt år.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2023 13:29