Avgifter och regler

Du betalar månads­avgift för din plats. Avgiften grundar sig på hushållets bruttoinkomst (inkomst före skatt) även om inte båda är barnets vårdnadshavare. 

Du ansvarar själv för att meddela ändrad inkomst.

Eftersom vi reserverar en plats åt ditt barn hela året betalar du avgiften utspridd på årets tolv månader.

Så mycket betalar du

Barn

Procent (%) av inkomst

Maxavgift per månad

Första (yngsta)

2 %

922 kr

Andra

1 %

461 kr

Tredje

1 %

461 kr

Fjärde eller fler

0 %

Ingen avgift

Lämna inkomstuppgifter och schema

  • Du lämnar inkomstuppgift eller schema på vår e-tjänst 24sju.
  • Om du inte har lämnat någon inkomstuppgift betalar du maxavgift enligt tabellen ovan.
  • Om du inte har lämnat något schema betalar du för en heltidsplats.

Uppsägning och avgift när du sagt upp din plats 

Uppsägnings­tiden är två månader och du betalar avgift under den tiden oavsett om du använder platsen eller inte.

Avgiftskontroll

Markaryds kommun tillämpar avgiftskontroll. Det gör vi för att följa upp att du betalar rätt avgift.
Avgiftskontroll är en rättvise- och trygghetsfråga så att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller.

De inkomstuppgifter som du lämnar till kommunen jämförs mot din taxerade inkomst hos Skatteverket. Jämförelsen görs 2 år efter aktuellt år.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 augusti 2019

Kontakt

Linda Andersson

Handläggare

linda.andersson@markaryd.se
0433-72073