Våra fritidshem

barn på gunga

Fritidshem finns på alla våra grundskolor i kommunen.

På våra fritidshem har barnen möjlighet att använda sina teoretiska kunskaper i praktiken. Här blir man sedd och får känna sig både unik och viktig. Man får möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter och mötas med respekt.

Öppettider

Fritidshemmen har öppet måndag till fredag klockan 06:30 - 18:30.

I samband med semesterperioden juni - augusti och vid jul- och nyårshelgerna samordnas verksamheterna till färre enheter. Därför kan ett barn tillfälligt få vistas på ett annat fritidshem än det ordinarie.

Planeringsdagar

Fritidshemmen har stängt fem dagar per läsår för fortbildning, planering och utvärdering för personalen. Barnomsorgsavgiften reduceras inte för dessa dagar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2022 15:42