Bidrag och skattereduktion

Du kan få stöd och skattereduktion för en del energibesparande åtgärder.

Laddstation

Den bästa tiden att ladda sin elbil eller laddhybrid är när den står stilla under natten, därför bör man ha en riktig laddpunkt vid den privata bostaden.

För att förenkla säker hemmaladdning finns ett speciellt stöd att söka som ska göra det lättare att installera laddutrustning i hemmet.

Transporter står i dag för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Regeringen införde ett särskilt investeringsstöd för att öka takten med elektrifieringen av bilparken under 2018 med motivering att göra det enklare och billigare för hushåll att installera laddpunkter för elfordon vid hemmet eller stugan, och därmed ställa om till hållbara transportsätt.

På Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer om

Solcellstöd

Som privatperson kan man göra ett så kallat grönt avdrag när man installerar solceller. Avdraget är på 15% och gäller på arbets- och materialkostnaden. Maxbeloppet för avdraget är 50 000 kr per person och år. Man behöver inte ansöka om stödet utan avdraget görs direkt på fakturan. Installatören begär sedan utbetalning från Skatteverket på samma sätt som med ROT- och RUT-avdrag.

Skattereduktionen ska ersätta det statliga bidrag som privatpersoner kunnat ansöka om i samband med installation av solceller, installation för lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddningspunkt till elfordon.

Kunden betalar sig del av fakturan och utföraren ansker om utbetalning när arbetet är slutfört och betalt.

Läs mer på Skatteverkets sida om grön teknik. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ROT-avdrag

Rotavdraget innebär att du får göra avdrag på din skatt för arbetskostnaden när du anlitar någon för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad.

Rotavdraget innebär att du får göra avdrag för 30 procent av arbetskostnaden för åtgärden, med en maxgräns på 50 000 kr/år och person. Om det finns två ägare till bostaden blir bidraget max 100 000 kr/år. Avdraget görs direkt vid köpet av ett arbete. Skattereduktionen gäller för reparationer, underhåll och om- och tillbyggnader av småhus och bostadsrätter. Material och resekostnader ingår inte. Avdraget riktar sig till den som har underhållsansvar för sin bostad. Hyresrätter omfattas alltså inte av reformen.

Exempel på åtgärder som du kan få ROT-avdrag för är:

  • Inmontering eller byte av värmepump
  • Installation av braskamin eller kakelugn
  • Byte av blandare
  • Målning och byte av fönster
  • Tilläggsisolering
  • Montering och byte av ventilation
  • Installation av solfångare och solceller, så länge du inte har beviljats statligt stöd för installationen

ROT-avdraget slås ihop med avdraget för hushållsnäratjänster (RUT-avdraget) och kallas hushållsskatteavdraget (HUS-avdraget). Taket på 50 000 kr/år och person gäller för ROT-åtgärder och hushållsnära tjänster tillsammans. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 maj 2021 12:15