Solenergi

Solceller på tak

Varje timme träffas jordens yta av mer solenergi än vad vi sammanlagt konsumerar på ett helt år. Idag kan energin i solens strålar tas tillvara på huvudsakligen två olika sätt; solceller och solfångare. Längst ner på sidan under Relaterade dokument finns många bra länkar.

Solceller

Det blir allt vanligare att producera el med solceller för egen användning i bostadshus och företag. I normalfallet räcker den egenproducerade elen endast till en del av det totala årsbehovet.

Solcellerna producerar mest el dagtid och på sommaren, därför kan den genomsnittlige solelsproducenten endast ta vara på en del av sin egen produktion. Solelen är därför bara ett komplement till övrig köpt el. Det vanligaste är att man ansluter sin anläggning till elnätet och säljer sin överskottsel tillbaka till elhandelsföretaget. Är du inte nätansluten går det att lagra din producerade el kortare perioder med hjälp av batterier.

En solcellsanläggning består i huvudsak av solcells­moduler, en uppsättning kablar och växelriktare. All installation ska göras av en behörig elektriker. Alla företag som utför elinstallationsarbete på annans elanläggning ska enligt lag vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Placering, storlek och pris

Solcellsanläggningar kräver en lämplig placering. För ett bra energiutbyte bör de orienteras från sydost till sydväst (90º skillnad) med en lutning som sträcker sig från 15º upp till 60º från horisontalläget. En hög lutning innebär en högre instrålning då solen står lågt under höst, vinter och vår och en låg lutning innebär en högre instrålning under högsommaren. För största möjliga nytta är det viktigt att undvika skuggning från exempelvis träd eller andra byggnader.

Hur stor anläggning som behövs beror till exempel på den egna årliga energiförbrukningen, takförutsättning, säkringsstorlek, önskad återbetalningstid och ekonomiska förutsättningar.

En installerad kW motsvarar oftast fyra solcellsmoduler som tillsammans tar upp ungefär 7-8 kvadratmeter på taket. Man kan räkna med att priset ligger på cirka 12 000-18 000 kr per installerad kW lite beroende på installationens storlek, läge med mera.

Riktning på solceller ger olika effekt

Plan för solcellsprojekt

 • Bestäm plats (takförutsättningar, väderstreck, lutning, skick)
 • Bestäm storlek
 • Kontakta din nätägare
 • Räkna på ekonomi
 • Undersök bygglov
 • Begär offerter
 • Installera
 • Registrera hos Energimyndigheten (för elcertifikat och/eller ursprungsgarantier)
 • Byte av elmätare Elnätsbolaget byter ut din elmätare

I Energimyndighetens Solelportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns följande undersidor

 1. Har mitt hus rätt förutsättningar? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. Hur stor anläggning passar mig? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 3. Vilka stöd och intäkter kan jag få? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 4. Vad kostar det? (solelkalkylen) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 5. Vad ska jag tänka på vid inköp och val av leverantör? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 6. Vilka rättigheter och skyldigheter har jag vid installation? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 7. Drift och underhåll av din solcellsanläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 8. Att tänka på id avveckling eller flygg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skattereduktion för grön teknik

Som privatperson kan man göra ett så kallat grönt avdrag när man installerar solceller.

Skattereduktionen ska ersätta det statliga bidrag som privatpersoner kunnat ansöka om i samband med installation av solceller, installation för lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddningspunkt till elfordon.

Läs mer på Skatteverkets sida om grön teknik. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Solfångare

Solfångare tar vara på solens energi och omvandlar solinstrålningen till värme. Värmen som produceras i solfångaren kan användas för att värma tappvarmvatten eller för uppvärmning i din bostad.

En solfångare producerar varmt vatten och består i regel av en plan låda innehållande en absorbator och rör med isolerad botten och en täckskiva av glas eller plast. På senare år har intresset ökat för vakuum­rörsolfångare som består av en absorbator i ett glasrör där luften har evakuerats för att minimera värmeförlusterna. För alla byggnader och anläggningar som har behov av varmvatten under sommaren kan solfångare vara ett intressant alternativ.

En solfångaranläggning i Sverige kan täcka upp till ca 30 procent av hushållets årliga värmebehov. Solfångaren kombineras alltid med någon annan värmekälla som ger hushållet värme under vinterhalvåret.

Det finns i dagsläget inget statligt investeringsstöd för solfångare.

Placering

Solfångaranläggningar kräver en lämplig placering. För ett bra energiutbyte bör de orienteras från sydost till sydväst (90º skillnad) med en lutning som sträcker sig från 15º upp till 60º från horisontalläget. En hög lutning innebär en högre instrålning då solen står lågt under höst, vinter och vår och en låg lutning innebär en högre instrålning under högsommaren. För största möjliga nytta är det viktigt att undvika skuggning från exempelvis träd eller andra byggnader.

Väderstreck

Värme och varmvatten

Solfångare kan användas för att värma vatten till både värme- och varmvattensystem och fungerar utmärkt i kombination med till exempel ved- eller pelletspanna, i ett så kallat kombisystem. Solvärmen kan stå för varmvatten­försörjningen under sommaren när biobränsleanläggningen har låg verkningsgrad vilket minskar arbetsinsatsen och förlusterna. Solfångare och värmepanna kopplas till en ackumulatortank som blir en central del av värmesystemet. I ett kombisystem kan 20 till 30 procent av energin täckas med solens hjälp.

Varmvatten

Det finns varmvattenberedare som är förberedda för solvärme, som ett alternativ till vanliga elvarmvattenberedare. I ett varmvattensystem kan ca 50 procent av årsanvändningen av varmvatten värmas via solvärme.

Bygglov för solenergianläggningar

Solenergianläggningar kräver i vissa fall bygglov. Kontakta kommunens bygglovahandläggare via kommunens växel 0433-72 000.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 mars 2023 13:59