Uppvärmning

Ur miljösynpunkt är det, förutom att fossila bränslen ska fasas ut, svårt att säga vilket specifikt system som är det bästa. Husets konstruktion, när det är byggt, energibehov, i vilket skick husetär, var det ligger är viktiga faktorer.

Det finns många olika uppvärmningssystem idag:

  • biobränsle såsom ved-, eller pelletspannor samt kaminer
  • elvärme
  • fjärrvärme
  • olja
  • solvärme
  • värmepump (luft-, berg-, sjö- eller jordvärme).

Ur miljösynpunkt är det, förutom att fossila bränslen ska fasas ut, svårt att säga vilket specifikt system som är det bästa. Husets konstruktion, när det är byggt, energibehov, i vilket skick husetär, var det ligger är viktiga faktorer.

Energimyndigheten Länk till annan webbplats. har mer information om olika uppvärmningssystem och hur du kan minska din energianvändning.

Där finns också en energikalkyl Länk till annan webbplats. med praktiska råd och spartips, samt tester och jämförelser av olika system.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 maj 2021 14:22