Energiråd till företag

En effektivare användning av energi kan ge ditt företag ökad lönsamhet, mindre miljöpåverkan och ofta också fördelar i produktionen.

Bland annat belysning, energisparläge och standbyförluster samt drifttider för produktion och ventilation kan ofta effektiviseras och leda till mindre energiförbrukning.

För det lilla eller medelstora företaget som saknar personal som ansvarar för energifrågorna, kan det vara svårt att överblicka vad som kan göras.

Börja med energikartläggning

Ta reda på hur mycket energi som används i verksamheten och vad den används till. Hur stor andel går till uppvärmning, produktion och kontorsel? Ta samtidigt reda på hur personalen upplever inomhusklimatet. Gör en energiplan och sätt mål.

Om du har möjlighet, följ upp energianvändningen månadsvis så får du direkt information om det är något som inte fungerar som det ska. Du får ett bra underlag till nästa år för att jämföra om energisparande åtgärder har gett resultat.

Du kan läsa mer om energieffektivisering för företag på Energimyndighetens företagssidor. Länk till annan webbplats.

Nätverk för energieffektivisering

Energimyndigheten driver några lokala nätverk där du kan få svar på frågor, kontakt med energiexperter och andra företag som vill effektivisera hela eller delar av företaget. Det finns även stöd och bidrag man kan söka för att kartlägga och energieffektivisera små och medelstora företag. Information om de lokala nätverken finns på Energimyndighetens sidor om nätverk för energieffektivisering Länk till annan webbplats..

Energisnåla inköp

Gör energisnåla val vid inköp av ny utrustning. På sikt betyder låga energikostnader mer för lönsamheten än inköpspriset.

Checklista för energieffektivisering

Med några enkla diskussionspunkter kan man sammanfatta företagets energistatus och hitta förbättringar.

Uppföljning

 • Hitta nyckeltal för att lättare kunna jämföra.
 • Statistik (arsvis, kvartalsvis, månadsvis)
 • Utse en ansvarig för energifrågor
 • Engagera personalen och ledningen
 • LCC (livscykelkostnadsanalys vid inköp av nya produkter)

Förutsättningar

 • Energikartläggning av energiansvarig eller konsult
 • Energideklaration
 • Nattvandra (för att hitta onödig ventilation, belysning, stand-by m.m.)
 • Dagvandra (för att hitta onödig ventilation, belysning, stand-by m.m.)
 • Energiavtal (el, gas, fjärrväre etc.)

Värmesystem

 • Möjligheter att byta till ett mer miljövänligt och ekonomiskt alternativ
 • Sänkning av inomhustemperatur (framförallt i lokaler som inte används regelbundet)
 • Injustering av radiatorsystem och värmekälla
 • Injustering av framledningstemperatur (inom- och utomhusgivare)
 • Isolera rör (> 50 grader)
 • Nya termostatventiler och cirkulationspumpar

Varmvatten

 • Snålspolande dusch- och tappvattenkranar
 • Flödesbegränsare
 • Engreppsblandare

Ventilation

 • Byt/rengör filter ofta, inför rutiner
 • Installera tidur
 • Installera återvinning
 • Ventilera med uteluft nattetid (vid kylbehov)

Belysning

 • Byt glödlampor till lågenergilampor/LED
 • Måla i ljusa färger
 • Planera vid byte av armaturer, välj senaste tekniken
 • Nödljusskyltar i LED
 • Kartlägg och koppla ut onödiga belysningspunkter
 • Dagsljussensorer utomhus
 • Närvarostyrning

Kontor

 • Automatisk avstäning för datorer och bildskärmar
 • Viloläge för skrivare/kopiatorer eller inför rutiner för avstängning
 • Tdur för motorvärmaruttag

Transporter

 • Interna transporter, el/dieseltruck
 • Externa transporter, kravställning
 • Resepolicy och fordonspolicy
 • Tjämstebilar, drivmedel
 • Tjänstecyklar och förmånscyklar
 • Ruttoptimering
 • Packningsgrad
 • Sparsam kröning, rutiner för kontroll av däcktryck

Minska dina elkostnader – gå en avgiftsfri webbkurs

På Energimyndighetens hemsidan finns det kurser som riktar sig till hotell, restauranger, teknikföretag, installatörer, livsmedelsföretag, trä- och möbelföretag, bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare samt fordonsverkstäder. Hotell-, restaurang- och installatörskurserna finns även på engelska.

https://www.energimyndigheten.se/nrp/natbaserat-larande/webbutbildningar---energismarta-foretag/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 maj 2021 15:02