Brandvarnare

Har du brandvarnare? Om ja - fungerar den? Kontrollera att batteriet i brandvarnaren fungerar genom att trycka in knappen. Gör detta minst en gång om året och när du varit hemifrån en längre tid.

Brandvarnaren är svår att nå – ta inga onödiga risker. Om du är äldre eller har dålig balans, be någon om hjälp!

Du bör ha minst en brandvarnare på varje våningsplan i din bostad.

Brandvarnarens övervakningsområde bör inte överstiga 60 m2. Avståndet mellan två brandvarnare bör inte vara större än 12 meter.

Placera brandvarnare i anslutning till sovrum, men tänk på att vid störande ljud eller stängda dörrar kan en ensam brandvarnare ha svårt att nå in till flera sovrum.

En brandvarnare kostar mellan 50 och 150 kronor – sätt hellre upp en för mycket än en för lite!

Placera brandvarnaren enligt leverantörens anvisningar, generellt gäller även följande:

  • Brandvarnaren placeras i rummets högsta punkt, gärna i mitten.
  • Du bör placera brandvarnare i anslutning till sovrum – när du sover är du som mest försvarslös mot rök och brand.
  • Om du har flera våningar bör en brandvarnare placeras där trappan mynnar till den övre våningen.
  • Brandvarnaren ska sitta i taket, inte på väggen.
  • En fri takyta på minst 50 cm ska finnas runt om brandvarnaren.
  • Brandvarnaren ska inte placeras i närheten av en ventilationsöppning.

Byt ut brandvarnaren efter 8–10 år. Den har begränsad livslängd.

Brandvarnaren ska uppfylla SS-EN 14604-standarden. Så när du ska köpa en brandvarnare, se till att den ” SS-EN 14604” står på förpackningen.

Vid ny- och ombyggnation rekommenderar vi nätanslutna seriekopplade brandvarnare.

Räddningstjänsten rekommenderar litiumbatterier som räcker upp till fem gånger längre än vanliga alkaliska batterier, då slipper du byta varje år.

Använder du vanliga batterier ska du byta dem en gång per år – till exempel på första advent.

Rengör brandvarnaren från utsidan med dammsugare. Gör detta minst en gång per år.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:14
Sidansvarig: Lina van der Putten