Legionella

Legionellabakterierna förökar sig i stillastående vatten och kan förorena vattenledningar, klimatanläggningar, duschar och bubbelpooler .

I ljumma vattensystem kan de sjukdomsframkallande legionellabakterierna föröka sig. För att förhindra detta är det viktigt att varmvattnet vid tappstället ska vara tillräckligt varmt så att bakterierna inte överlever. Tappställe är kökskranar, duschar eller andra anordningar där du häller upp vatten.

Vilken temperatur ska det vara?

För att förhindra att legionella växer till i ledningssystem i bostäder behöver varmvattnet hålla en temperatur av lägst 50°C vid tappstället och i eventuell cirkulationsledning. I varmvattenberedaren eller värmeväxlaren ska temperaturen vara lägst 60°C. Den ska vara högst 60°C för att undvika att människor skållar sig. Kallvattentemperaturen i tappstället bör komma under 20°C.

Legionella är en bakterie som kan ge två typer av sjukdomar, legionärsjuka och pontiacfeber. Bakterien förekommer naturligt i naturen, men den kan också finnas i våra vattenledningssystem. På grund av detta finns riktlinjer vad gäller vattentemperatur. Bakterierna kan överleva i temperaturintervallet 0–50°C. Om temperaturen är mellan 20 och 45°C i vattenledningssystemen finns det risk för att legionellabakterier växer till. Risken är större om vattenomsättningen i ledningarna är låg.

Det är vid inandning av vattenaerosoler (vattenånga) som innehåller legionellabakterier som risken att smittas finns. Smittorisken är som störst från duschar, bubbelpooler och liknande anläggningar där det finns risk för bildning av vattenaerosoler.

  • Se till att samtliga tappvattenställen i din bostad spolas igenom regelbundet. Har man en dusch som inte används så ofta är det bra att ta för vana att spola igenom den regelbundet. Eftersom det är inandning av vattenångan som kan medföra smitta bör man låta ångan lägga sig innan man använder duschen.

  • Har du varit på hemifrån en länge tid eller flyttar in en bostad som stått tomt en tid är det bra att spola igenom tappvattenställena, framför allt duscharna.

  • Om du misstänker att varmvattentemperaturen är för låg eller hög i din bostad kontaktar du i första hand fastighetsägaren eller den som är ansvarig för fastighetens skötsel. Om ni inte kommer tillrätta med problemet kan du lämna in en anmälan till Miljöenheten. Då startar vi en utredning och kommer kontakta den ansvariga. Om det visar sig att klagomålet var befogat ställer vi krav på att rimliga åtgärder vidtas.

  • Äger du din egen fastighet är det bra att se över så att det inte finns blindledningar med stillastående vatten. Se även över så att du inte har äldre varianter av handdukstorkar och golvvärme som kan vara inkopplat på vattnet och därmed skapa en tillväxtplats för legionella.

För dig som vill ha mer information eller inte hittade det du sökte, kan nedanstående länkar kanske hjälpa dig.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 november 2023 11:39