Eget dricksvatten

Dricksvatten av god kvalitet är viktigt för alla. Om du tar dricksvatten från egen brunn bör du ta regelbundna prover och sköta om den på rätt sätt.

Om du har egen brunn och använder vattnet enbart i det egna hushållet är det du själv som måste se till så att dricksvattnet är tillräckligt rent. Det finns inget krav på anmälan.

För dig som har egen brunn är det bra att kontrollera vattenkvaliteten. Brunnsvattnets kvalitet påverkas både av hur brunnen är byggd och var den ligger.

En brunn bör till exempel inte ligga närmare än cirka 50 meter från föroreningskällor. Det kan vara avloppsbrunnar, avloppsledningar, gödsel, åkermark, vägdiken och kemikalier som används i jordbruk och trädgårdar. Tänk också på att brunnen behöver tillsyn.

Det är du som fastighetsägare och brunnsägare som ansvarar för brunnens skötsel och för att undersöka vattenkvaliteten. Problem med dricksvattnet beror oftast på höga halter av nitrat, bakterier eller fluorid.

Om du misstänker att det är något fel på vattnet i din brunn bör du ta ett vattenprov (se info nedan). Under tiden som du väntar på resultatet av analysen bör du hämta ditt dricksvatten från annat håll.

Brunnsarkivet är viktigt för att skydda vårt grundvatten och för att planera för en hållbar vattenförsörjning. Vinsten för dig som enskild brunnsägare att registrera din brunn (vatten- eller energibrunn) på brunnsarkivet är exempelvis:

  • räddningstjänsten får lättare att skydda din brunn vid ett utsläpp eller annan miljöolycka

  • andra som vill borra efter vatten eller värme i området har större möjlighet att se och ta hänsyn till din brunn

  • kommunen kan se din brunn när de tar fram planer för ett område.

Vattenprov bör tas vart tredje år om brunnen används av fastigheter för en eller två familjer. Om brunnen förser många hushåll med vatten bör prov tas en gång per år.

Eftersom vattenkvaliteten kan variera under året är det bra att ta prov under olika årstider, exempelvis på våren efter snösmältning och efter mycket regn under vår och höst.

Vid en normalanalys, enligt Livsmedelsverkets rekommendation, kontrolleras olika former av bakterier och kemiska ämnen.

Vattnet bedöms sedan som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Vi kan hjälpa er med råd och information om ert vatten är dåligt. Det är du som brunnsägare som betalar för de åtgärder som behöver göras för att förbättra vattenkvaliteten.

Om du väntar barn eller har barn under 1 år är det extra viktigt att se till att ditt vatten har god kvalitet. Spädbarn är särskilt känsliga för bakterier, nitrit, nitrat, ammonium och flourid, så vi rekommenderar att du beställer ett prov med samtliga parametrar enligt Livsmedelsverkets normalanalys.

Beställa provflaskor för vattenprov - följ checklistan


För att beställa provflaskor för analys av ditt vatten kan du vända dig till brunnsvatten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du beställer vilka prover du vill ta på din brunn.

SGS Analytics Sweden AB skickar ut flaskor och provtagningsanvisning med en kylväska till ditt närmaste postombud.

Du tar dina prover. Tänk på att det ska vara så kort tid som möjligt mellan provtagning och inlämning av proverna.

Efter 2-3 veckor kommer ett analysprotokoll, till den angivna mailadressen alternativt fastighetsadressen.

Du beställer dina vattenprover här på Brunnsvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Har du frågor kan man kontaktar kundservice på 013-25 49 91 eller se.ie.brunnsvatten@sgs.com

Kampanjkod för privatpersoner som beställer en brunnsvattenaslys direkt på SGS Analytics´s brunnsportal: KRONOBERG. Koden anges i steg 3. Se bild nedan


Beställning

Du som bor i Markaryds kommun, har egen brunn och som har barn under ett år kan få ett gratis vattenprov.

Det så kallade barnprov är inte lika omfattande som en "normalanalys", utan innehåller parametrar som är viktiga för småbarn. Man tittar på Escherichia coli, koliforma bakterier, antal mikroorganismer vid 22 grader, nitrat, nitrit, flourid och koppar.

Önskar du ta ett så kallat ”barnprov” kontakta miljö- och byggenheten för information. För att få ett gratisprov får inte barnet vara över ett år vid provtagningstillfället.

Inlämningsställe är Markaryd kommuns reception, kommunhuset, Drottninggatan 11 i Markaryd, tisdagar, ojämna veckor mellan klockan 08:00 och 11:00 . Infaller det en röd dag dagen efter inlämning blir det inlämningstillfället inställt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 november 2023 13:19