Särskilt boende

Om ditt behov av stöd inte längre kan tillgodoses i ditt hem kan du ansöka om särskilt boende. Särskilt boende är en boendeform för äldre som omfattas av rätten till bistånd utifrån socialtjänstlagen.

Du ansöker om särskilt boende hos kommunens biståndshandläggare som utreder din ansökan utifrån ditt individuella behov av vård och omsorg. Kommunen tillämpar inget kösystem för att få en plats på ett särskilt boende utan det är behovet som styr.

Du hyr din bostad med hyreskontrakt. Förutom din lägenhet har du tillgång till gemensamma utrymmen för måltider, samvaro och sociala aktiviteter.

Det finns personal på boendet dygnet runt som är utbildade inom omvårdnad. Det finns även sjuksköterskor dagtid och tillgång till abetsterapeuter och sjukgymnaster.

Utifrån din ansökan gör handläggaren en utredning av dina behov. I utredningen görs ibland ett hembesök. Du kan också behöva lämna intyg exempelvis från läkare, arbetsterapeut eller liknande. Uppgifterna sammanfattas i en skriftlig utredning som du har rätt att läsa och lämna synpunkter på. Din ansökan prövas individuellt.

När utredningen är klar och bedömmningen är gjord fattas ett formellt beslut. Ett skriftligt beslut skickas hem till dig.

Du har möjlighet att göra en digitalansökan om bistånd enligt 4 kap 1§ Socialtjänstlagen, då når ansökan HÄR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enhetschef tar kontakt med dig och erbjuder ett boende. Svar ska lämnas till inom tre dagar.

Önskemål om att flytta in på ett specifikt boende omfattas inte av rättighetsprövningen. I utredningen bör önskemål om ett specifikt boende framgå och hänsyn tas till detta om möjlighet finns. Om ett annat boende erbjuds än det önskade kan den du välja mellan tre alternativ.

  • att acceptera det erbjudna boendet.
  • att acceptera det erbjudna boendet men stå kvar med önskemål om det önskade boendet.
  • att tacka nej till erbjudandet. Om den enskilde tackar nej två gånger kommer beslutet att omprövas om behovet är tillgodosett på annat sätt.

Inflyttning bör ske inom 7 kalenderdagar från det att du har tackat ja under förutsättning att lägenheten är tillgänglig. Hyresavgiften debiteras från inflyttningsdatum.

Genom parboendegarantin har äldre makar eller sambopar som delat ett långt liv tillsammans och sammanbott möjligheten att fortsättningsvis kunna bo tillsammans. Detta gäller både om den ena har beslut om särskilt boende eller om båda har beslut om särskilt boende.

Med parboende menas att makarna/samboparet bor i samma rum/lägenhet, olika rum/lägenheter i samma hus eller i närliggande byggnad.

Förutsättningar för parboende

  • Att makarna/samboparet varaktigt sammanbott eller om den ena parten redan bor i sådant boende, dessförinnan varaktigt har sammanbott.
  • Att båda parter är överrens om att fortsätt bo tillsammans och att de så långt det är möjligt är införstådda med vad detta innebär.
  • Kostabonnemang 4483kr/månad för samtliga måltider
  • Hyra betalas i enlighet med kontrakt
  • Service/omvårdnad, avgift framräknas av avgiftsblankett max 2575kronor/ månad

Har du synpunkter eller är missnöjd med vår verksamhet vill vi att du kontaktar oss. I nedanstående länk kan du läsa mer om hur du kan lämna synpunkter och klagomål.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 januari 2024 10:04
Sidansvarig: Malin Vendel