Väntjänst

Inom väntjänsten finns engagerade personer som frivilligt engagerar sig för att hjälpa andra medmänniskor. Markaryds kommun söker alltid nya frivilliga som vill hjälpa.

Väntjänst är ett komplement till kommunens insatser och är en en del av frivilligverksamheten.

Väntjänst kan bestå av besök, samtal, promenader, utflykter, hjälp vid läkarbesök, högläsning, sällskap, sångstunder eller följa med på kulturella och sociala evenemang.

Insatserna utförs av frivilliga personer som vill engagera sig på sin fritid för att glädja och hjälpa en medmänniska.

Väntjänsten når du via samordnaren Annika Kuusijärvi, undersköterska, både om du vill ha stöd eller om du vill anmäla ditt intresse för att hjälpa till i väntjänsten.

  • Väntjänst bygger på frivilliga insatser.
  • Det kostar ingenting att få besök från väntjänsten.
  • Alla frivilla skriver under ett sektretessbevis så att du ska kunna känna dig helt trygg i mötet med väntjänsten.
  • Väntjänsten är ett komplement till kommunens olika insatser.
  • Din insats är ideell, vilket innebär att du inte får någon lön.
  • Du är försäkrad under dina uppdrag.
  • Du bestämmer själv hur mycket tid du vill lägga på uppdraget och vilka aktiviteter du vill engagera dig i.
  • Du förbinder dig att skriva under ett sekretessbevis
  • Utlägg för t.ex. lunch vid besök på lasarett ersatts av kommunen vid uppvisande av kvitto.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:13
Sidansvarig: Amanda Regebro Hult