Demensstöd

När en person drabbas av demens innebär det en stor förändring, både för den som fått diagnosen och för anhöriga. Har du frågor och funderingar kring demenssjukdomar och den förändring av livssituationen som det medför? Behöver du praktisk hjälp, men vet inte vart du ska vända dig?

Hemtjänst, dagverksamhet och hjälpmedel är exempel på insatser som kan underlätta tillvaron för personer med demenssjukdom. Även som anhörig kan du behöva stöd från samhället. Vänd dig till kommunens biståndshandläggare eller demenssjuksköterska för mer information.

Demenssjuksköterskan kan ge dig råd, stöd och vägledning om du har drabbats av eller har frågor om demenssjukdomar/minnessvikt.

Demenssjuksköterskan har tystnadsplikt och kan ge dig råd, stöd och vägledning om du eller någon i din omgivning har drabbats av demenssjukdom och har frågor om detta.

Kontakt och stöd från demenssjuksköterskan är kostnadsfri och kräver inget biståndsbeslut.

Demenssjuksköterskans uppdrag omfattar även att ge stöd till verksamheter och dess personal som kommer i kontakt med eller vänder sig till personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Dagverksamheten riktas till dig med demenssjukdom och som bor i eget boende men som är i behov av gemenskap och aktivitet. Dagverksamhet Stigen bedrivs på Fyrklövern i Strömsnäsbruk.

För att bryta ensamhet och ge möjlighet till social gemenskap bedrivs dagverksamhet i form av rehabiliterande insatser, insatser som syftar till att behålla funktioner samt insatser som stimulerar till meningsfullhet. På Stigen erbjuds möjlighet till en meningsfull vardag med möjligheter till individuellt anpassade aktiviteter.

Den 1 juli 2009 infördes nytt tillägg i socialtjänstlagen som reglerar kommunernas anhörigstöd. Lagen, som trädde i kraft den 1 juli 2009, innebär att kommunen ska erbjuda stöd till anhöriga.

Socialförvaltningen tar ut avgifter för service, vård och omsorgsinsatser inom äldreomsorg och för personer med funktionsnedsättning. Hur stor avgiften är beror på din inkomst och hur mycket hjälp du får.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 december 2020 14:38
Sidansvarig: Malin Vendel