Stöd och omsorg

Hemsjukvård

Om du inte kan ta dig till närmaste vårdcentral på grund av sjukdom eller funtionsnedsättning kan du ha rätt till hemsjukvård. I hemsjukvården arbetar sjuksköterskor och distriktsköterskor.

Hemsjukvård kan du få oavsett ålder eller diagnos under en kortare eller längre period. Det är kommunens legitimerade sjukvårdspersonal som avgör om du har rätt till hemsjukvård. Den utförs av distrikts- och sjuksköterskor eller delegerade undersköterskor. Uppdraget regleras utifrån Hälso- och sjukvårdslagen.

Hemjukvården kan tillexempel hjälpa dig med:

  • såromläggning
  • Provtagning
  • Läkemedelshantering
  • Prova ut och förskriva vissa hjälpmedel
  • Ge vård i livets slutskede

Hemsjukvård ingår för dig som bor i kommunens vård- och omsorgsboenden.

Om du behöver sjukvård i hemmet kontaktar du hemsjukvården, se kontaktuppgifter till höger. Legitimerad sjukvårdspersonal bestämmer sedan en träff med dig för att bedöma om du har rätt till hemsjukvård eller inte

Avgiften för hemsjukvård är 150 kronor per besök (maxbelopp 2 089 kronor per månad). Hemsjukvård för barn och unga under 18 är avgiftsfri.

För att vi ska kunna räkna ut hur mycket du ska betala i avgift, får du lämna in dina inkomstuppgifter på en särskild blankett.

Avgiften ingår inte i regionens högkostnadsskydd.

Här kan du läsa mer om avgifter i omsorgen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 september 2019
Sidansvarig: Malin Vendel

Kontakt

Kristina Davidsson

Enhetschef

kristina.davidsson@markaryd.se
043374602

Sjuksköterska söder

0433-721 81, 721 87


Sjuksköterska norr

0433-723 30, 723 31