Trygghetslarm

Ett trygghetslarm är till för dig som på något sätt känner otrygghet i hemmet, och behöver möjligheten att kalla på hjälp om något oförutsett inträffar.

Denna ansökan är till för dig som är minst fyllt 75 år och är bosatt i Markaryds kommun, och innebär att du kan få trygghetslarm genom förenklad handläggning.

Är du yngre än 75 år, eller önskar ansöka om andra insatser än trygghetslarm använder du dig av ansökan om bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen.

Trygghetslarmet består av en larmenhet och en bärbar larmknapp. Du behöver inte något telefonabonnemang eller annan utrustning. Larmet är digitalt och kommunikationen sker via mobilnätet. Trygghetslarmet garanteras bara att fungera inomhus.

När du larmar trycker du på larmnknappen som du alltid ska bära på dig. Du kan också trycka på den röda knappen på larmenheten.

När du larmar på hjälp kommer du först i kontakt med en larmoperatör som vidareförmedlar larmet till hemtjänstpersonal.

 • Godkänna att en nyckelgömma för förvaring av nyckel så att personal kan komma in monteras på min ytterdörr.
 • Alltid bära larmknappen på dig (den tål vatten).
 • Se till att larmenheten alltid är inkopplad, dra aldrig ut några sladdar.
 • Provlarma en gång i månaden. Detta gör du genom att trycka på den bärbara larmknappen. När Trygghetsjouren svarar säger du att du provlarmar.
 • Provlarma efter åska eller strömavbrott för att kontrollera att trygghetslarmet fungerar.
 • Informera hemtjänsten vid ändring av t ex byte av lås, portkod, adress eller telefonnummer.
 • Meddela när du åker bort några dagar eller blir inlagd på lasarettet.
 • Hantera och förvara all utrustning på ett betryggande sätt.
 • Återlämna trygghetslarmet när jag inte längre behöver den.

Du hyr trygghetslarmet från kommunen till en fast månadskostnad. Kostnaden för trygghetslarmet är en abonnemangskostnad och betalas för innevarande månad. Det kostar inget utöver abonnemangskostnaden att larma. Högsta avgiften är 320kr/månad och ingår i maxbeloppet.

Om du delar trygghetslarmet med den du bor tillsammans med så är avgiften 480 kr/månad delat på två, ingår i maxbeloppet.

Tjänstegarantier innebär att kommunens invånare får garanti på många av de varor och tjänster som kommunen levererar. En av socialnämndens tjänstegarantier är inom området trygghet.

Beskrivning av tjänsten

Som innevånare i Markaryds kommun ska du kunna känna trygghet i ditt hem under olika skeden i ditt liv.

För att du ska känna dig trygg i ditt hem kan du ansöka om ett trygghetslarm. Har du fyllt 75 år har du rätt till trygghetslarm efter skriftlig ansökan till biståndshandläggaren.
Trygghetslarmet installeras av personal i ditt hem och via larmet kommer du i kontakt med personal.

Vad kan vi lova

När du larmar tar personalen kontakt med dig inom 2 minuter. Får vi ingen kontakt med dig kommer personal hem till dig inom 30 minuter, dygnet runt.

Kompensation

Besvaras inte ett larm i enlighet med utfästelse kompenserar vi dig med en blomstercheck.

Du har dessutom rätt till en förklaring till varför garantin inte har hållits samt en skriftlig ursäkt för det inträffade.

Vad förväntar vi oss av dig

Vid installation av trygghetslarm lämnar du en nyckel till din bostad. Du ska kunna tillgodogöra dig kunskap om hur larmet fungerar och hur man använder det.

Vart vänder jag mig om det inte fungerar

Vi är angelägna att du kontaktar oss om något inte fungerar, eller om vi inte lever upp till vad vi lovar.

 • Du kan ringa
  Växeln, kommunhuset på telefon:
  0433-720 00
 • Du kan skriva brev
  Markaryds kommun
  Box 74
  28522 Markaryd
 • Du kan skicka epost
  soc@markaryd.se
 • Du kan lämna en synpunkt via Markaryds kommuns ”Säg vad du tycker!”
 • Du kan även besöka respektive enhet

Vid kontakt med oss angående tjänstegarantier återkommer vi till dig inom sju arbetsdagar.

Har du synpunkter eller är missnöjd med vår verksamhet vill vi att du kontaktar oss. I nedanstående länk kan du läsa mer om hur du kan lämna synpunkter och klagomål.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 januari 2024 10:15
Sidansvarig: Malin Vendel