Rehabilitering och hjälpmedel

Till rehabenheten i kommunen vänder du dig när du behöver hjälpmedel i hemmet och/eller rehabilitering. Här arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster och hjälpmedelstekniker.

I alla verksamheter inom socialförvalntingen arbetar vi utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt. Det innebär:

  • att uppmuntra individen till att göra det man klarar själv
  • stödja individen i det den inte klarar själv och utföra de sysslorna tillsammans med individen utifrån dennes förutsättningar
  • motivera och uppmuntra till att göra egna val och stödja till att behålla intressen, vanor och ansvar för sin vardag.

Detta innebär i praktiken att vi alltid utgår från individens behov och förutsättningar, till exempel:

  • uppmuntra till att fortsätta gå och röra sig utifrån egen förmåga
  • vara delaktig i de praktiska göromålen utifrån egen förmåga
  • ge möjlighet till val och uppmuntra till att fortsätta med tidigare intressen och vanor.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 september 2023 09:00
Sidansvarig: Malin Vendel