Stöd och omsorg

Korttidsboende

Korttidsboende är ett tidsbegränsat tillfälligt boende och komplement till det egna boendet. Insatsen kan ges regelbundet såsom avlastning och växelboende, vid vård i livets slut eller vid tillfälliga behov.

Korttidsboende kan vara en viktig tillfällig insats som behövs för att du ska kunna fortsätta bo kvar hemma. Om du behöver omvårdnad som inte kan tillgodoses i hemmet och kanske även rehabilitering efter sjukhusvistelse kan du ansöka om korttidsboende. Korttidsboende är även ett stöd för närstående som behöver avlösning eller vid vård i livets slut. Det kan också vara aktuellt under tiden en utredning pågår av den enskildes behov av boendeform eller vård och omsorg.

Korttidsboendet finns idag på Ekliden som ligger i Strömsnäsbruk.

Du som vill ansöka om hjälp vänder dig till kommunens biståndshandläggare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020
Sidansvarig: Malin Vendel

Kontakt

Kontakt med Biståndshandläggare

soc@markaryd.se
0433-720 00