Eldningsförbud

Länsstyrelsen i Kronobergs län har fattat beslut att det råder eldningsförbud i hela Kronobergs län från och med klockan 18:00 den 24 juni. Beslutet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kronoberg County from 6 pm on June 24th 2019 and is valid until further notice.

Stäng meddelande
Stöd och omsorg

Korttidsboende

Korttidsboende är ett tidsbegränsat tillfälligt boende och komplement till det egna boendet. Insatsen kan ges regelbundet såsom avlastning och växelboende, vid vård i livets slut eller vid tillfälliga behov.

Korttidsboende kan vara en viktig tillfällig insats som behövs för att du ska kunna fortsätta bo kvar hemma. Om du behöver omvårdnad som inte kan tillgodoses i hemmet och kanske även rehabilitering efter sjukhusvistelse kan du ansöka om korttidsboende. Korttidsboende är även ett stöd för närstående som behöver avlösning eller vid vård i livets slut. Det kan också vara aktuellt under tiden en utredning pågår av den enskildes behov av boendeform eller vård och omsorg.

Korttidsboende finns idag på våra särskilda boende Ekliden, Sjögården och Utsikten.

Du som vill ansöka om hjälp vänder dig till kommunens biståndshandläggare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 april 2019
Sidansvarig: Malin Vendel

Kontakt

Kontakt med Biståndshandläggare

soc@markaryd.se
0433-720 00