Orange vädervarning i Markaryds kommun

SMHI har utfärdat en orange vädervarning på grund av stormbyar i bland annat Markaryds kommun mellan den 29 januari klockan 15.00 – den 30 januari klockan 12.00

Stäng meddelande

Förskolan Strömsnäsbruk

Förskolan i Strömsnäsbruk består tre olika förskolor: Tranan, Filuren och Lönneberga.

Med "Barnet i Fokus" stimuleras varje barns utveckling genom att väcka nyfikenhet, glädje och lust att lära. Barnen ska känna trygghet och självförtroende. Hos oss ska barnen känna att det är roligt att lära, och vi ser föräldrasamverkan som en stark resurs.

Trygghet

När barn är trygga kan de lära. Barns och föräldrars trygghet är viktig för oss.

Demokrati och inflytande

Alla barn är lika mycket värda. Vi ger barnen inflytande över verksamheten genom pedagogisk dokumentation. Vi följer barnkonventionen och har ett aktivt föräldraråd.

Utvecklande lärande

Utmanande och föränderlig lekmiljö, pedagogiskt genomtänkt material och pedagoger som ser och utmanar varje barns kompetenser är viktiga ledord för oss.

Naturen

Naturen är vår bästa lek- och inlärningsplats. Vi vill ge barnen medvetenhet om sin del i naturen. 

Pedagogisk dokumentation

Barnens lärande och kunskap ligger till grund för verksamhetens utveckling.

Föräldrar

Varmt välkomna in i verksamheten, föräldrar. Vi ser er som en resurs för ert barns och vår förskolas utveckling.

Kontakt med förskolan

Behöver du komma i kontakt med någon avdelning ringer du kommunens växel tel 0433-720 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 december 2021 11:04

Kontakt

Anna Salomonsson

Verksamhetschef förskola

anna.salomonsson@markaryd.se
043372042

Gunilla Segemalm

Rektor bitr/försk

gunilla.segemalm@markaryd.se
043372497