Förskolan Timsfors

Förskolan ligger i den lilla bruksorten Timsfors, i ett villaområde med intilliggande skog.

Timsfors förskola består av avdelningarna Nallen och Hasselmusen. På avdelningen Nallen går de yngre barnen och på Hasselmusen de äldre.

Utemiljön är mycket varierad och utmanande för barnen. Här ges stora möjligheter för barn att utforska och stimulera alla sina sinnen.

Vi erbjuder en lustfylld miljö där leken står i centrum. I leken sker mycket av barnens utveckling och lärande, till exempel det sociala samspelet och språket.

Vi lägger stor vikt vid att ta tillvara på barnens fantasi, upptäckarglädje och olika kompetenser. För att miljön ska vara spännande, inspirerande och utvecklande arbetar pedagogerna med att förändra den kontinuerligt utifrån barnens behov och intressen.

Kontakt med förskolan

Behöver du komma i kontakt med någon avdelning ringer du kommunens växel tel 0433-720 00.

Besöksadress

Anderslövsvägen 20, 285 40 Markaryd

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 december 2021 11:04