Strömsnässkolan 7-9

Strömsnässkolan, belägen i norra kommundelen med närhet till vacker natur, är en skola med stora möjligheter.

Skolan har elever från förskoleklass till och med årskurs nio, men är uppdelad i två enheter - F-6 och 7-9.

På enheten 7-9 studerar ca 150 elever fördelat på tre årskurser och två paralleller. I skolans lokaler finns även anpassad grundskola som ger kommunens elever med intellektuell funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar.

På Strömsnässkolan arbetar vi för att all personal ska ha ett gemensamt förhållningssätt i att möta elever och föräldrar med respekt för allas lika värde. Pedagogerna arbetar i arbetslag kring eleverna och varje elev har en mentor. Pedagoger och ledning följer upp resultat i verksamheten, analyserar och vidtar åtgärder för utveckling.

Varje elev ska ges bästa möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. För att ge stöd och stimulans samverkar pedagoger och andra professioner såsom skolsköterska, specialpedagog, speciallärare, kurator, IKT-pedagog och resurspersoner.


Skolan har en designad innergård som inbjuder eleverna till att vara utomhus under skoldagens raster. I källarplan finns fritidsgården Hålan. Skolan erbjuder skolbibliotek och skolkafeteria.

På skolområdet finns också två idrottshallar. I nära anslutning till skolområdet finns också ett utomhusbad och flera idrottsanläggningar. På skolan finns Skol-IF där elever och pedagoger samverkar för att erbjuda alla elever olika idrottsaktiviteter efter skoltid.

Andra forum där eleverna ges möjlighet till demokratiskt inflytande över vad som händer på skolan är matråd, IKT-råd, skyddsrond och skyddskommitté, klassråd samt elevråd.

Frånvaroanmälan gör du via appen InfoMentor Hub, se nedan. Inloggning sker med BankID i första hand, saknar du BankID tar du kontakt med ditt barns skola för användarnamn och lösenord.

 

InfoMentor Hub

Information för att registrera frånvaro i appen InfoMentor Hub.

  • Ladda hem appen InfoMentor Hub (se ikonen ovan)
  • Välj Andra inloggningssätt
  • Välj Markaryds kommun, vårdnadshavare
  • Logga in med BankID
  • Välj boxen Frånvaro

Skoladministratör

Admira Imocanin: admira.imocanin@markaryd.se
0433-722 60

Här hittar du oss

Järnvägsgatan 51, 287 37 Strömsnäsbruk

Markaryds skola F-3, 4-6 samt Traryds skola

Namn

Uppdrag

E-post

Telefon

Åsa Bramwehl

skolsköterska

asa.bramwehl@markaryd.se

0433-72191

Markaryds skola 7-9

Namn

Uppdrag

E-post

Telefon

Roma Lund

skolsköterska, medicinskt ledningsansvarig

roma.lund@markaryd.se

0433-72165

Strömsnässkolan F-6 och 7-9 samt anpassade grundskolan

Namn

Uppdrag

E-post

Telefon

Ida Bengtsson

Skolsköterska

ida.bengtsson@markaryd.se

0433-72219

Timsfors skola samt KCM

Namn

Uppdrag

E-post

Telefon

Anna Lennwall

skolsköterska

anna.lennwall@markaryd.se

0433-72337

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 februari 2024 08:30