Vattenläcka i Strömsnäsbruk

Strömsnäsbadet stängt den 7 juli. Vi har för tillfället en mindre vattenläcka i Strömsnäsbruk, i nuläget är endast Strömsnäsbadet drabbat.

Stäng meddelande

Strömsnässkolan 7-9

Strömsnässkolan, belägen i norra kommundelen med närhet till vacker natur, är en skola med stora möjligheter.

Skolan har elever från förskoleklass till och med årskurs nio, men är uppdelad i två enheter - F-6 och 7-9.

På enheten 7-9 studerar ca 140 elever fördelat på tre årskurser och två paralleller. I skolans lokaler finns även grundsärskola som ger kommunens elever med utvecklingsförsening en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar.

Skolan är nyligen renoverad och våra klassrum har digital utrustning i form av smartboards, starboards och IWB-tavlor. Skolan använder digitala läromedel, och samtliga elever har en Chromebook.

På Strömsnässkolan arbetar vi för att all personal ska ha ett gemensamt förhållningssätt i att möta elever och föräldrar med respekt för allas lika värde. Pedagogerna arbetar i arbetslag kring eleverna och varje elev har en mentor. Pedagoger och ledning följer upp resultat i verksamheten, analyserar och vidtar åtgärder för utveckling.

Varje elev ska ges bästa möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. För att ge stöd och stimulans samverkar pedagoger och andra professioner såsom skolsköterska, specialpedagog, speciallärare, kurator, IKT-pedagog och resurspersoner.
På skolan finns även en förberedelseklass för nyanlända elever.

Skolan har en designad innergård som inbjuder eleverna till att vara utomhus under skoldagens raster. I källarplan finns fritidsgården Hålan, som är bemannad under skoldagens lunchraster. Skolan erbjuder skolbibliotek och skolkafeteria.

På skolområdet finns också två idrottshallar. I nära anslutning till skolområdet finns också ett utomhusbad och flera idrottsanläggningar. Från läsåret 2018/2019 startas Skol-IF där elever och pedagoger samverkar för att erbjuda alla elever olika idrottsaktiviteter efter skoltid.

Andra forum där eleverna ges möjlighet till demokratiskt inflytande över vad som händer på skolan är matråd, IKT-råd, skyddsrond och skyddskommitté, klassråd samt elevråd.

Skoladministratörer 

Admira Imocanin: admira.imocanin@markaryd.se
0433-722 60

Susanne Gustafsson: susanne.gustafsson@markaryd.se
0433-721 18

Här hittar du oss

Järnvägsgatan 51, 287 37 Strömsnäsbruk

Frånvaroanmälan gör du på telefonnummer 0433-738 00 eller via appen Skola24, se nedan

Information för att registrera frånvaro i appen Skola 24.

  • Ladda hem appen Skola 24 (se ikonen ovan)
  • Skriv in Markaryd i sökfältet
  • Välj Markaryds kommun
  • Välj Logga in, inloggningsmetod BankID
  • Välj Frånvaroanmälan
Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 mars 2022 10:27

Kontakt

Daniel Sumiqi

Studie o yrkesvägledare

daniel.sumiqi@markaryd.se
043373803

Admira Imocanin

Skoladministratör

admira.imocanin@markaryd.se
043372260