Traryds skola F-6

I Traryds kyrkby, mellan gamla Riksettan och Lagaån, ligger Traryds skola F-6 som också inrymmer fritidshemmet Linden. Här går cirka 100 elever.

Vår skola byggdes runt 1980, men nu är lokalerna till största delen renoverade. Skolan är välutrustad med ny teknik och många digitala hjälpmedel.
Skolgården erbjuder eleverna stor möjlighet till både lek och avkoppling.
Under skoldagen finns personal från fritidshemmet Linden med på olika sätt.

Vi sätter eleven i centrum och arbetar för att möta varje elev på sin nivå. Skolans mål är kunskap, trygghet och glädje. Eleverna ges mycket inflytande i den dagliga verksamheten men även genom klassråd, elevråd och matråd.
Vår lokala elevhälsa består av rektor, skolsköterska, kurator och specialpedagog.

För en lyckad skolgång är en god föräldrakontakt viktig. Vi arbetar i nära samarbete med föräldrar för elevernas bästa. Personal och föräldrar möts vid lämning/hämtning, spontanbesök, utvecklingssamtal, föräldramöten och andra sammankomster. Skolan har även föräldraråd där samtliga klasser är representerade med minst en förälder.
Föräldrarådet arbetar med frågor som är viktiga för skolans verksamhet och som kan vara viktiga för både elever och föräldrar.

Förskoleklass

0433-722 85

Fritidshem

0433-722 85

Här hittar du oss

Kyrkvägen 7, 287 72 Traryd

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 mars 2022 07:46

Kontakt

Susanne Gustafsson

Skoladministratör

susanne.gustafsson@markaryd.se
043372118