Strömsnässkolan F-6

Strömsnässkolan är en skola med stora möjligheter. Skolan ligger i norra kommundelen i närhet till vacker natur med både friluftsbad och flera idrottsanläggningar.

Strömsnässkolan har elever från förskoleklass till och med årskurs 9 men är uppdelad i två enheter - F-6 och 7-9. På enheten F-6 går cirka 260 elever.

På skolan finns sedan ett år tillbaka en grundsärskola som ger kommunens elever med utvecklingsförsening en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar. För elever som är nyanlända erbjuds undervisning i förberedelseklass, och på skolans område finns också ett fritidshem för barn i åldern 6-13.

På Strömsnässkolan arbetar vi för att all personal ska ha ett gemensamt förhållningssätt i att möta elever och föräldrar - det vill säga med respekt för allas lika värde.
Pedagogerna arbetar i arbetslag kring eleverna, och varje elev har en mentor.

Pedagoger och ledning följer upp resultat i verksamheten, analyserar och vidtar åtgärder för utveckling. Varje elev ska ges bästa möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. För att ge stöd och stimulans samverkar pedagoger och olika professioner i Elevhälsan - såsom skolsköterska, specialpedagog, speciallärare, kurator, IKT-pedagog och resurspersoner.

Från årskurs 3 har varje elev en Chromebook, och vi använder oss av digitala läromedel. I de lägre årskurserna har våra elever tillgång till surfplattor i undervisningen.

På skolområdet finns två idrottshallar. Med start från läsåret 2018/2019 startas Skol-if där elever och pedagoger samverkar för att erbjuda alla elever olika idrottsaktiviteter efter skoltid.

Andra forum där eleverna ges möjlighet till demokratiskt inflytande över vad som händer på skolan är matråd, IKT-råd, skyddsrond och skyddskommitté, klassråd, elevråd samt trygghetsråd. Eleverna har även en egen trygghetsplan som de har hjälp till att ta fram. Vid läsårsstart är eleverna dessutom delaktiga i arbetet med att skriva ordningsregler för att skapa trygghet och trivsel på skolan.

Skolledningen på Strömsnässkolan består av en övergripande rektor F-9 samt tre biträdande rektorer.

På vår skola finns också kommunens grundsärskola. Det kan du läsa mer om här. Öppnas i nytt fönster.

Rektor på grundsärskolan är  

Camilla Moberg, tel 0433-722 64

Här hittar du oss

Järnvägsgatan 51, 287 37 Strömsnäsbruk

Skoladministratörer 

Admira Imocanin: admira.imocanin@markaryd.se
0433-722 60

Susanne Gustafsson: susanne.gustafsson@markaryd.se
0433-721 18

Personalrum 

0433-722 71

Fritidshem

0433-722 72

Här hittar du oss

Järnvägsgatan 51, 287 37 Strömsnäsbruk

Frånvaroanmälan gör du på telefonnummer 0433-738 00 eller via appen Skola24. Saknar du inlogg till Skola24 tar du kontakt med expeditionen på ditt barns skola. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 september 2021 11:36

Kontakt

Stig Hasselgård

Verksamhetschefgrundskol

stig.hasselgard@markaryd.se
043373840

Admira Imocanin

Skoladministratör

admira.imocanin@markaryd.se
043372260