Strömsnässkolan F-6

Strömsnässkolan är en skola med stora möjligheter. Skolan ligger i norra kommundelen i närhet till vacker natur med både friluftsbad och flera idrottsanläggningar.

Strömsnässkolan har elever från förskoleklass till och med årskurs 9 men är uppdelad i två enheter - F-6 och 7-9. På enheten F-6 går cirka 230 elever.

På skolan finns sedan några år tillbaka en anpassad grundskola. Anpassade grundskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning eller en bestående hjärnskada. Anpassade grundskolan har årskurserna 1-9 och elevgrupperna är oftast mindre än i grundskolan.

På skolans område finns också ett fritidshem för barn i åldrarna 6 till 13 år.

På Strömsnässkolan arbetar vi för att all personal ska ha ett gemensamt förhållningssätt i att möta elever och föräldrar - det vill säga med respekt för allas lika värde.

Pedagogerna arbetar i arbetslag kring eleverna och varje elev har en mentor.

Pedagoger och ledning följer upp resultat i verksamheten, analyserar och vidtar åtgärder för utveckling. Varje elev ska ges bästa möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. För att ge stöd och stimulans samverkar pedagoger och olika professioner i elevhälsan såsom skolsköterska, specialpedagog, speciallärare, kurator och resurspersoner.

Från årskurs 3 har varje elev en Chromebook och vi använder oss av digitala läromedel. I de lägre årskurserna har våra elever tillgång till surfplattor i undervisningen.

På skolområdet finns två idrottshallar. Läsåret 2018/2019 startades Skol-if där elever och pedagoger samverkar för att erbjuda alla elever olika idrottsaktiviteter efter skoltid.

Andra forum där eleverna ges möjlighet till demokratiskt inflytande över vad som händer på skolan är matråd, skyddsrond och skyddskommitté, klassråd, elevråd samt trygghetsråd. Eleverna har även en egen trygghetsplan som de har hjälpt till att ta fram. Vid läsårsstart är eleverna dessutom delaktiga i arbetet med att skriva ordningsregler för att skapa trygghet och trivsel på skolan.

Skolledningen på Strömsnässkolan består av en rektor för åk F-6, en rektor för åk 7-9 samt fritids - Maria Sköld, samt rektor för anpassade grundskolan - Camilla Moberg.

På vår skola finns också kommunens anpassade grundskola. Det kan du läsa mer om här. Öppnas i nytt fönster.

Rektor på anpassade grundskolan är

Camilla Moberg, tel 0433-722 64

Här hittar du oss

Järnvägsgatan 51, 287 37 Strömsnäsbruk

Frånvaroanmälan gör du via appen InfoMentor Hub, se nedan. Inloggning sker med BankID i första hand, saknar du BankID tar du kontakt med ditt barns skola för användarnamn och lösenord.

 

InfoMentor Hub

Information för att registrera frånvaro i appen InfoMentor Hub.

  • Ladda hem appen InfoMentor Hub (se ikonen ovan)
  • Välj Andra inloggningssätt
  • Välj Markaryds kommun, vårdnadshavare
  • Logga in med BankID
  • Välj boxen Frånvaro

Skoladministratör

Admira Imocanin: admira.imocanin@markaryd.se
0433-722 60

Personalrum 

0433-722 71

Fritidshem

0433-722 72

Här hittar du oss

Järnvägsgatan 51, 287 37 Strömsnäsbruk

Markaryds skola F-3, 4-6 samt Traryds skola

Namn

Uppdrag

E-post

Telefon

Åsa Bramwehl

skolsköterska

asa.bramwehl@markaryd.se

0433-72191

Markaryds skola 7-9

Namn

Uppdrag

E-post

Telefon

Roma Lund

skolsköterska, medicinskt ledningsansvarig

roma.lund@markaryd.se

0433-72165

Strömsnässkolan F-6 och 7-9 samt anpassade grundskolan

Namn

Uppdrag

E-post

Telefon

Ida Bengtsson

Skolsköterska

ida.bengtsson@markaryd.se

0433-72219

Timsfors skola samt KCM

Namn

Uppdrag

E-post

Telefon

Anna Lennwall

skolsköterska

anna.lennwall@markaryd.se

0433-72337

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 juni 2024 09:30