Strömsnässkolan F-6

Strömsnässkolan är en skola med stora möjligheter. Skolan ligger i norra kommundelen i närhet till vacker natur med både friluftsbad och flera idrottsanläggningar.

Strömsnässkolan har elever från förskoleklass till och med årskurs 9 men är uppdelad i två enheter - F-6 och 7-9. På enheten F-6 går cirka 260 elever.

På skolan finns sedan ett år tillbaka en grundsärskola som ger kommunens elever med utvecklingsförsening en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar. För elever som är nyanlända erbjuds undervisning i förberedelseklass, och på skolans område finns också ett fritidshem för barn i åldern 6-13.

På Strömsnässkolan arbetar vi för att all personal ska ha ett gemensamt förhållningssätt i att möta elever och föräldrar - det vill säga med respekt för allas lika värde.
Pedagogerna arbetar i arbetslag kring eleverna, och varje elev har en mentor.

Pedagoger och ledning följer upp resultat i verksamheten, analyserar och vidtar åtgärder för utveckling. Varje elev ska ges bästa möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. För att ge stöd och stimulans samverkar pedagoger och olika professioner i Elevhälsan - såsom skolsköterska, specialpedagog, speciallärare, kurator, IKT-pedagog och resurspersoner.

Från årskurs 4 har varje elev en Chromebook, och vi använder oss av digitala läromedel. I de lägre årskurserna har våra elever tillgång till surfplattor i undervisningen.

På skolområdet finns två idrottshallar. Med start från läsåret 2018/2019 startas Skol-if där elever och pedagoger samverkar för att erbjuda alla elever olika idrottsaktiviteter efter skoltid.

Andra forum där eleverna ges möjlighet till demokratiskt inflytande över vad som händer på skolan är matråd, IKT-råd, skyddsrond och skyddskommitté, klassråd samt elevråd. Vid läsårsstart är eleverna dessutom delaktiga i arbetet med att skriva ordningsregler för att skapa trygghet och trivsel på skolan.

Skolledningen på Strömsnässkolan består av två rektorer och en biträdande rektor.

Personalrum 
0433-722 71

Fritidshem
0433-722 72

Här hittar du oss

Järnvägsgatan 51, 287 37 Strömsnäsbruk

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 augusti 2019

Kontakt

Therése Ullström

Rektor

therese.ullstrom@markaryd.se
0433-72262

Anna Wilhelmsson Hallum

Rektor Bitr

anna.wilhelmsson-hallum@markaryd.se
0433-72153

Expedition Strömsnässkolan


0433-722 60