Allmänt om värmepumpar

Värmepumpar är mycket bekväma att använda då de inte kräver mycket underhåll, det är ingen ved som behöver klyvas eller pelletssäckar som behöver bäras.

Hjärtat i värmepumpen är en kompressor som driver processen. Kompressorn använder el men för varje kWh el den förbrukar får man ut motsvarande ca 3-5 kWh värmeenergi till huset (beroende på teknologi och förutsättningar). Hur mycket värme en värmepump ger i förhållande till hur mycket el som används brukar benämnas COP, ju högre värde desto bättre. COP-värdet kan variera kraftigt under året beroende på utomhustemperatur och för att få ett mer jämförbart värde för hela året så brukar man använda beteckningen SCOP, dvs hur mycket värme man får ut ur värmepumpen i förhållande till den el som krävs för att driva värmepumpen sett över hela året.

Varför värmepump?

Miljömässigt ger värmepumpar inte upphov till några lokala utsläpp och jämfört med elpanna eller direktverkande el minskas elanvändningen avsevärt. Värmepumpar använder dock fortfarande el och sett ur ett klimatperspektiv eller energisystemperspektiv kan det finnas fördelar med fjärrvärme eller ved/pellets. Men genom att t.ex. välja att köpa "grön el" eller generera egen el genom solceller minskar du klimatpåverkan ytterligare.

Att tänka på

Det finns några saker som kan vara bra att tänka på innan du beslutar dig för att installera en värmepump. Här kommer några tips.

  • Sänk husets effektbehov genom att se över klimatskalet (isolering, fönster, dörrar etc). Detta görs lämpligen innan dimensionering av det nya värmesystemet eftersom det annars finns risk för överdimensionering vilket innebär onödiga investeringskostnader och ett system som inte fungerar optimalt.
  • Värmepumpar arbetar med låg framledningstemperatur i radiatorsystemet. Det betyder att värmen som går ut till husets radiatorer är upp till 55 grader. En traditionell värmepanna eller fjärrvärme kan ge upp till 80 grader (högtemperatursystem). Oftast är det inget problem att konvertera från ett högtempererat system till lågtempererat, men har man för små radiatorer finns det risk att dessa inte räcker till. Äldre hus har ofta väl tilltagna radiatorer och hus byggda efter 1984 är i regel lågtemperatursystem. Störst risk finns om ditt hus är byggt eller renoverat under 60- eller 70-talet och tidigare använt oljepanna. Nybyggda hus med golvvärme lämpar sig mycket bra för värmepumpar.

  • Jämför värmepumpar SCOP-värde för att jämföra effektiviteten.

  • Välj rätt installatör. Minst lika viktigt som att ha en effektiv värmepump är att ha en bra installation. Vi rekommenderar att ta in minst tre offerter från olika företag. Fråga efter referenser. Svenska kyl & värmepumpsföreningen har certifierade installatörer. Lista över certifierade installatörer. Länk till annan webbplats.

För jord-, sjö- och bergvärme behövs anmälan sökas hos Miljö- och byggenheten. Här finns mer information om anmälan av värmepump.

Om du tidigare haft värmepanna i källaren är bra att se över ventilationen.

  • Har huset självdragsventilation kan denna försämras vid byte till värmepanna eftersom det inte längre skapas någon "skorstenseffekt" av värmen från pannan.

  • Spillvärmen från värmepannan har hjälpt till att hålla källaren varm och torr. Vid konvertering till värmepump försvinner denna spillvärme och man kan ibland behöva installera en extra radiator och/eller hålla koll på fuktnivåerna i källaren för att undvika problem och skador.

Övrigt

För jord-, sjö- och bergvärme behövs anmälan lämnas till Miljö- och byggenheten. Här finns mer information om anmälan av värmepump. Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 maj 2021 14:21