Elda i det fria

Att elda kan innebära risker för människor, egendom och miljö. Väderförhållanden, bränslets egenskaper och omgivningen kan påverka och förändra eldens beteende. Därför ska du alltid vara försiktig när du eldar.

Se alltid till att du kan släcka elden när du eldar hemma på tomten eller ute i naturen.

De flesta och svåraste skogsbränderna inträffar vid stor torka. När risken för skogs- och vegetationsbrand är stor krävs extra uppmärksamhet och försiktighet när du eldar utomhus.

Markaryds kommun rekommenderar att trädgårdsavfall i första hand komposteras istället för att brännas. För att få svar på var du får elda, kan du kontakta räddningstjänsten.


 • Eldning sker alltid under eget ansvar det vill säga att räddningstjänsten aldrig utfärdar tillstånd för eldning.
 • Gör upp brasan på avskild plats, håll säkert avstånd till annat brännbart som byggnader och vegetation.
 • Rishögar bör ha ett avstånd på minst 25 meter till annat brännbart. En större hög behöver ännu större avstånd beroende på att värmestrålningen blir högre.
 • Det som eldas ska vara så torrt att man inte behöver använda något annat än lite tidningspapper för att få fart på brasan.
 • Begränsa eldstaden med stenar och var noga med att underlaget är av jord, grus eller lera.
 • Undvik att göra upp eld på eller intill berghällar.
 • Eldningen skall kontrolleras under hela bränningen. Vistas vid elden för att undvika att förbipasserande uppfattar det som okontrollerad eldsvåda och larmar i onödan.
 • Se till så att eldning inte medför olägenhet genom att det ryker på grannar eller ryker ner väg/gata och därmed utgör trafikfara.
 • Släckutrustning i någon form (vattenslang, hinkar, strilkanna, spade, kratta, plog ed.) skall finnas lättillgängligt.
 • Eldningen ska ej ske under dygnets mörka timmar och skall därför vara avslutad/ej påbörjad under denna tid.
 • Elda inte vid stark vind. (mer än ca 7 m/s).
 • Den som eldar skall ha möjlighet att larma räddningstjänsten. Larmnummer: 112
 • Elda gärna i plåttunna om det är möjligt. Var dock uppmärksam på gnistor!

Eldningsförbud?

Räddningstjänsten kan under vissa väderförhållanden avråda från att elda. Kommunen kan utfärda eldningsförbud. Länsstyrelsen kan utfärda eldningsförbud om det gäller hela länet. Du kan själv hålla koll på prognosen och brandriskerna på webbplatsen Din Säkerhet.

Brandriskkartorna grundar sig på SMHI:s uträkningar av markens fuktighet och därmed risken för brandspridning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:14
Sidansvarig: Lina van der Putten