EU-valet 2024

Den 9 juni 2024 är det dags för val till Europaparlamentet. I valet röstar du fram svenska representeranter till Europaparlamentet.

Europeiska Unionen (EU) är ett samarbete mellan 27 länder. EU har funnits sedan 1950-talet, Sverige blev medlem 1995. Genom åren har EU:s verksamhet ökat både vad gäller antalet länder och frågor som man samarbetar om. Genom Europaparlamentet, som består av över 700 stycken ledamöter som har valts ut av befolkningen i de olika medlemsländerna. Arbetar, röstar och driver man viktiga politiska, ekonomiska och sociala frågor och upprätthåller EU:s värden: respekt för mänskliga rättigheter, frihet, demokrati, jämlikhet och rättsstatsprincipen.

Vad är EU-valet?

Var 5:e år anordnas ett EU-val i Sverige. Då får man möjlighet att välja de ledamöter som ska representera Sverige i Europaparlamentet. De som kommer att representera Sverige i Europaparlamentet kommer att ha i uppgift är att företräda folkets intressen när EU stiftar sina lagar och se till att andra EU-institutioner fungerar demokratiskt.

Hur går valet till?

EU-valet går till på samma sätt som valen till riksdag, regioner och kommuner i Sverige. Den som har rösträtt får ett röstkort hem i brevlådan och kan sedan förtidsrösta eller rösta i vallokal på valdagen. För väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte har möjlighet att ta sig till röstmottagningsställe kommer vi vid ett par tillfällen att ha ambulerande röstmottagning, vilket innebär att en röstmottagare åker hem till personen och tar emot rösten.

Vem får rösta

Du som är 18 år senast på valdagen och dessutom antingen är

  • svensk medborgare som är eller varit folkbokförd i Sverige, eller
  • medborgare i ett annat EU-land som är folkbokförd i Sverige och har anmält sig till den svenska röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

Rösta i Markaryd

I Markaryds kommun kommer man att kunna rösta på tre olika sätt:

  • Förtidsrösta
  • Rösta i vallokal på valdagen
  • Ambulerande röstmottagning (för dig som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte har möjlighet att ta dig till en vallokal).

Mer information om var och när du kan förtidsrösta, våra vallokaler samt ambulerande röstmottagning kommer snart.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 februari 2024 15:19