EU-valet 2024

Den 9 juni 2024 är det dags för val till Europaparlamentet. I valet röstar du fram svenska representanter till Europaparlamentet.

Europeiska Unionen (EU) är ett samarbete mellan 27 länder. EU har funnits sedan 1950-talet, Sverige blev medlem 1995. Genom åren har EU:s verksamhet ökat både vad gäller antalet länder och frågor som man samarbetar om. Genom Europaparlamentet, som består av över 700 stycken ledamöter som har valts ut av befolkningen i de olika medlemsländerna. Arbetar, röstar och driver man viktiga politiska, ekonomiska och sociala frågor och upprätthåller EU:s värden: respekt för mänskliga rättigheter, frihet, demokrati, jämlikhet och rättsstatsprincipen.

Vad är EU-valet?

Var 5:e år anordnas ett EU-val i Sverige. Då får man möjlighet att välja de ledamöter som ska representera Sverige i Europaparlamentet. De som kommer att representera Sverige i Europaparlamentet kommer att ha i uppgift är att företräda folkets intressen när EU stiftar sina lagar och se till att andra EU-institutioner fungerar demokratiskt.

Hur går valet till?

EU-valet går till på samma sätt som valen till riksdag, regioner och kommuner i Sverige. Den som har rösträtt får ett röstkort hem i brevlådan och kan sedan förtidsrösta eller rösta i vallokal på valdagen. För väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte har möjlighet att ta sig till röstmottagningsställe kommer vi vid ett par tillfällen att ha ambulerande röstmottagning, vilket innebär att en röstmottagare åker hem till personen och tar emot rösten.

Vem får rösta

Du som är 18 år senast på valdagen och dessutom antingen är

 • svensk medborgare som är eller varit folkbokförd i Sverige, eller
 • medborgare i ett annat EU-land som är folkbokförd i Sverige och har anmält sig till den svenska röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

Rösta i Markaryd

I Markaryds kommun kommer man att kunna rösta på tre olika sätt:

 • Förtidsrösta
 • Rösta i vallokal på valdagen
 • Ambulerande röstmottagning

Förtidsrösta

 • Kulturhuset i Markaryd, Drottninggatan
  2024-05-22—2024-06-09 må-fr 12-17, lö och sö 10-12. Valdagen 8-21.
 • Servicekontoret i Strömsnäsbruk, Lagastigsgatan 24
  ti, on och to 14-17 under perioden 2024-05-22—2024-06-09
 • Bygdegården i Hinneryd, Byavägen
  13-16 den 2024-05-24, 2024-05-31 och 2024-06-03
 • Verdandi i Traryd, Södra Stationsgatan 25
  14-17 den 2024-05-27 och 2024-06-07

Kom ihåg att ta med dig ditt röstkort och din legitimation ifall du ska förtidsrösta.

Rösta på valdagen den 9 juni

Vill du rösta på valdagen, den 9 juni, står det vilken lokal du ska rösta i på ditt röstkort. Det enda du behöver ha med dig denna dag är din legitimation.

Ambulerande röstmottagning

Om du inte kan ta dig till en röstningslokal på grund av sjukdom, ålder eller funktionsvariation och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan vi ordna med ambulerande röstmottagare.

Kontakta valnämnden, 0433-720 01 och boka i så god tid innan valet möjligt.

Erga, de europeiska mediemyndigheternas samarbetsorgan, har tagit fram en informationsfilm om vikten av källkritik inför valet. Mediemyndigheten har bidragit i arbetet med att ta fram en svensk översättning av informationsfilmen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 maj 2024 13:40