Socialnämnden

Jane Holmström Björkman (KD)
Socialnämnden ansvarar för förvaltning och verkställande av fullmäktiges beslut bland annat inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Vilka övriga ansvarsområden socialnämnden har anges i dess reglemente.

Socialnämnden sköter också beredningen av ärenden som ska avgöras av fullmäktige inom sitt ansvarsområde.

Sammanträdesdagar
Socialnämnden sammanträder oftast två gånger per månad, med undantag för juli.

Ledamöter
Ordförande i socialnämnden är Jane Holmström Björkman (KD)
Vice ordförande är Joakim Reimerstam (S)

E-post: soc@markaryd.se

Protokoll
Efter sammanträdet justeras protokollet. Du kan läsa socialnämndens protokoll på sidan Protokoll Länk till annan webbplats..

Hantering av personuppgifter

För att kunna fullgöra Markaryds kommuns ansvarsområden behöver kommunen hantera personuppgifter. Socialnämnden är en personuppgiftsansvarig inom Markaryds kommun. Att vara personuppgiftsansvarig innebär att ansvara för att behandlingen av personuppgifterna är laglig, säker och korrekt enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan läsa mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på Dataskyddsförordningen (GDPR) - Markaryd Länk till annan webbplats..

Ledamöter och ersättare i Socialnämnden (SN)

Ledamöter

Ersättare

Jane Holmström Björkman KD
ordförande

Natalie Takvam, KD

Berit Larsson, KD

Ingegerd Lenander , KD

Yvonne Takvam, KD

Jan Pålsson, KD

Anna Johansson, KD

Helen Alex, KD

Ann-Marie Cedergren, KD

Christer Johansson, KD

Kerstin Löndal, M

Benita Jansson, C

Joakim Reimerstam, S
vice ordförande

Anitha Pohlman, S

Kenneth Cederfeldt, S

Björn Jonsson, S

Katrin Petersson, S

David Svensk, S

Gunnel Malmgren, SD

Ronny Fager, SD

Leif Månsson, SD

Erika Fernestam, SD

Ledamöter och ersättare i Socialnämndens arbetsutskott (SNAU)‌

Ledamöter

Ersättare

Jane Holmström Björkman, KD
ordförande

Berit Larsson, KD

Yvonne Takvam, KD

Anna Johansson, KD

Kerstin Löndal, M

Benita Jansson, C

Gunnel Malmgren, SD

Leif Månsson, SD

Joakim Reimerstam, S
vice ordförande

Kenneth Cederfeldt, S

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 maj 2024 13:28
Sidansvarig: Lina van der Putten