Socialnämnden

Jane Holmström Björkman (KD)
Socialnämnden ansvarar för förvaltning och verkställande av fullmäktiges beslut bland annat inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Vilka övriga ansvarsområden socialnämnden har anges i dess reglemente.

Socialnämnden sköter också beredningen av ärenden som ska avgöras av fullmäktige inom sitt ansvarsområde.

Sammanträdesdagar
Socialnämnden sammanträder oftast två gånger per månad, med undantag för juli.

Ledamöter
Ordförande i socialnämnden är Jane Holmström Björkman (KD)
Vice ordförande är Joakim Reimerstam (S)

E-post: soc@markaryd.se

Protokoll
Efter sammanträdet justeras protokollet. Du kan läsa socialnämndens protokoll på sidan Protokoll.

Ledamöter och ersättare i Socialnämnden (SN)

Ledamöter

Ersättare

Jane Holmström Björkman KD
ordförande

Natalie Takvam, KD

Berit Larsson, KD

Ingegerd Lenander , KD

Yvonne Takvam, KD


Anna Johansson, KD

Helen Alex, KD

Ann-Marie Cedergren, KD

Christer Johansson, KD

Kerstin Löndal, M

Benita Jansson, C

Joakim Reimerstam, S
vice ordförande

Anitha Pohlman, S

Kenneth Cederfelt, S

Björn Jonsson, S

Katrin Petersson, S

David Svensk, S

Erika Fernestam, SD

Leif Månsson, SD

Malin Agrell, SD

Michael Gotte, SD


Ledamöter och ersättare i Socialnämndens arbetsutskott (SNAU)‌

Ledamöter

Ersättare

Jane Holmström Björkman, KD
ordförande

Berit Larsson, KD

Yvonne Takvam, KD


Kerstin Löndal, M

Benita Jansson, C

Erika Fernestam, SD

Malin Agrell, SD

Joakim Reimerstam, S
vice ordförande

Kenneth Cederfeldt, S


Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 augusti 2023 11:14
Sidansvarig: Lina van der Putten