Kommun och politik

Socialnämnden

Jane Holmström Björkman (KD)
Socialnämnden ansvarar för förvaltning och verkställande av fullmäktiges beslut bland annat inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Vilka övriga ansvarsområden socialnämnden har anges i dess reglemente.

Socialnämnden sköter också beredningen av ärenden som ska avgöras av fullmäktige inom sitt ansvarsområde.

Sammanträdesdagar
Socialnämnden sammanträder oftast två gånger per månad, med undantag för juli.

Ledamöter
Ordförande i socialnämnden är Jane Holmström Björkman (KD)
Vice ordförande är Joakim Reimerstam (S)

E-post: soc@markaryd.se

Protokoll
Efter sammanträdet justeras protokollet. Du kan läsa socialnämndens protokoll på sidan Protokoll.

Ledamöter och ersättare i Socialnämnden (SN)

Ledamöter

Ersättare

Jane Holmström Björkman KD
ordförande

Helen Alex, KD

Yvonne Takvam, KD


Ann-Marie Cedergren, KD

Rolf Bengtsson, KD

Eva Madestam, KD

Anna Johansson, KD

Jane Holmström Björkman, KD

Linda Risell, KD

Benita Jansson, C

Kerstin Lönndahl, M

Joakim Reimerstam, S
vice ordförande

Anitha Pohlman, S

Kenneth Cederfelt, S

Nermin  Dzihic, S

Katrin Petersson, S

Björn Jonsson, S

Erika Fernestam, SD

Szilard Menyhart, SD

Ronny Fager, SD

Leif Månsson, SD


Ledamöter och ersättare i Socialnämndens arbetsutskott (SNAU)‌

Ledamöter

Ersättare

Berit Larsson, KD
ordförande

Jane Holmström Björkman, KD

Yvonne Takvam, KD

Eva Madestam, KD

Benita Jansson, C

Kerstin Lönndahl, M

Erika Fernestam, SD

Ronny Fager, SD

Joakim Reimerstam, S
vice ordförande

Kenneth Cederfelt, S


Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2022 11:34
Sidansvarig: Lina van der Putten