Socialnämnden

Ansvar
Socialnämnden ansvarar för förvaltning och verkställande av fullmäktiges beslut bland annat inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Vilka övriga ansvarsområden socialnämnden har anges i dess reglemente.

Socialnämnden sköter också beredningen av ärenden som ska avgöras av fullmäktige inom sitt ansvarsområde.

Sammanträdesdagar
Socialnämnden sammanträder oftast två gånger per månad, med undantag för juli.

Ledamöter
Ordförande i socialnämnden är Berit Larsson (KD)
Vice ordförande är Joakim Reimerstam (S)

E-post: soc@markaryd.se

Protokoll
Efter sammanträdet justeras protokollet. Du kan läsa socialnämndens protokoll på sidan Protokoll.

Ledamöter i socialnämnden

Ledamöter

Ersättare

Berit Larsson (KD), ordförande Yvonne Takvam (KD)

Ingegerd Lenander (KD)

Zuhair Al Issa (KD)

Eva Madestam (KD)

Chadia Uwamahoro (KD)

Erland Engqvist (KD)

Julia Alex (KD)

Ayse Vatansever (KD)

Benita Jansson (C)

Annelill Davidsson (C)

Carina Gunnarsson (M)

Rolf Lygård (M)

 

Björn Jonsson (S)

Katrin Petersson (S)

Anitha Pohlman (S)

Joakim Reimerstam (S), vice ordförande

Jan Sögaard (S)

Lennart Svensson (SD)

Erika Fernestam (SD)

 

Ledamöter i socialnämndens arbetsutskott

Ledamöter

Ersättare

Berit Larsson (KD), ordförandeErland Engqvist (KD)

Ingegerd Lenander (KD)

Ayse Vatansever (KD)

Eva Madestam (KD)

Yvonne Takvam (KD)

Rolf Lygård (M)

Annelill Davidsson (C)

Joakim Reimerstam (S), vice ordförande

Kenneth Cederfelt (S)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 november 2018
Sidansvarig: Lina van der Putten

Kontakt

Erik Kallin

Nämndsekret/Utredare

erik.kallin@markaryd.se
0433-72003