Stöd- och behandlingsgrupp

Stöd- och behandlingsgruppen i Markaryds kommun erbjuder olika former av stöd till barn, ungdomar och föräldrar.

Familjebehandlarna arbetar med att ge stöd till barn, ungdomar och deras föräldrar. Det kan handla om små eller stora bekymmer i familjen eller i nätverket. Insatser kan ges som en serviceinsats eller som ett bistånd enligt socialtjänstlagen. Serviceinsatserna journalförs ej.

Behövs stödet en längre tid och är mer omfattande utreds behovet av insats enligt socialtjänstlagen.

Ansökan om bistånd - så här går det till Öppnas i nytt fönster.

Familjebehandlarna har tystnadsplikt.

Du kan följa stöd- och behandlingsgruppens arbete med barn och unga på Instagram. Här lägger vi även ut datum för gruppstarter.

Stöd- och behandlingsgruppen Markaryds kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd- och behandlingsgruppen erbjuder individuellt stöd samt grupper för föräldrar och barn. Här följer några exempel:

Råd och stöd till föräldrar: Rådgivande samtal till föräldrar med barn och unga i åldern 0-18 år. Vi erbjuder 1-7 samtal utifrån ditt önskemål och behov.

Råd och stöd till barn och unga: Du kan själv söka råd- och stödsamtal från det att du fyllt tolv år. Är du yngre krävs samtycke från dina föräldrar. Vi erbjuder en till sju samtal utifrån ditt önskemål och behov.

BRA-samtal: Samtal med barn i åldern 7-18 år som har en förälder eller en annan vuxen omsorgsperson som har en funktionsnedsättning, en sjukdom, ett missbruk eller en nära anhörig som avlidit.

rePULSE: Arbetsmetod som riktar sig till barn, unga och vuxna. Metoden innebär att man arbetar med impulskontroll och sociala färdigheter.

ABC - alla barn i centrum: Föräldrautbildning för alla föräldrar till barn från 3 år. Programmet innehåller fyra träffar och syftar till att stärka relationen mellan dig och ditt barn. De olika temana på träffarna är: visa kärlek, vara med, visa vägen och välja strider.

Familjeförskola: Gruppverksamhet som vänder sig till föräldrar som har barn i åldern 1-6 år och som önskar stöd i föräldraskapet. Gruppen består av två till fyra familjer.

Bubblan: Gruppverksamhet för barn som upplevt separationer. Här får barnen möjlighet att träffa andra barn i samma situation. Gruppen består av barn i åldern 7-13 år som träffas tio gånger en eftermiddag i veckan.

Vingen: Gruppverksamhet för barn och unga i åldern 6-18 år. Gruppen vänder sig till barn och unga i familjer där det förekommer eller har förekommit kemiskt beroende, psykisk ohälsa och/eller våld.

Familjefrid: Gruppverksamhet för barn som lever med eller har levt med en förälder som har ett missbruk eller lever i en miljö där det förekommer våld kan fås via Familjefrid Kronoberg. Stödet erbjuds antigen i Växjö eller i Markaryd.

En hälsning från våra fältarbetare

Vi heter Caroline och Linda och arbetar som fältarbetare i Markaryds kommun.

Vårt uppdrag är att genom tidiga insatser arbeta förebyggande och uppsökande för att minska utanförskap, missbruk och kriminalitet samt bidra till en ökad trygghet för kommunens barn och ungdomar. Vi arbetar med att stärka barn och ungdomars självkänsla, bidra till att barn och ungdomar ska få goda uppväxtförhållanden samt bidra med vuxennärvaro på de olika arenor där barn och ungdomar befinner sig. För att kunna arbeta förebyggande krävs att man skapar relation till barn och ungdomar. Därför vistas vi på kommunens skolor, fritidsgårdar och ute på byn, både dag- och kvällstid. Vi samarbetar även med polis, fritidsgård, skola och Socialtjänst för att på bästa sätt fullfölja vårt uppdrag.

På skolan vistas vi i korridorerna och på skolgården under raster. Vi hoppas att med vår närvaro kunna vara ett stöd för barn och ungdomar samt vara en länk till andra eventuella hjälpinsatser.

Vi samverkar med kommunens skolkuratorer i projektet Midh, Markaryds initiativ för din hälsa, där vi håller lektioner i livskunskap.

När vi ”fältar” ute på byn rör vi oss på olika platser där vi vet att barn och ungdomar brukar befinna sig. Detta inkluderar fritidsgårdarna men också andra platser där det ibland inte är så många andra vuxna närvarande.

När vi fältarbetare är ute har vi alltid kläder på oss med texten ”Fältarbetare, Socialtjänsten”, även på vår bil.

Har ni frågor kring vårt arbete? Kontakta oss gärna via kommunens växel.

Varma hälsningar
Caroline & Linda

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 november 2023 08:22
Sidansvarig: Malin Vendel