Stöd och omsorg

Stöd- och behandlingsgrupp

Stöd- och behandlingsgruppen i Markaryds kommun erbjuder olika former av stöd till barn, ungdomar och föräldrar.

Familjebehandlarna arbetar i familjer med att ge stöd till barn, ungdomar och deras föräldrar. Det kan handla om små eller stora bekymmer i familjen eller i nätverket. Insatser kan ges ges som en serviceinsats eller kan det ges som ett bistånd enligt socialtjänstlagen. Serviceinsatserna journalförs ej.

Behövs stödet en längre tid och är mer omfattande utreds behovet av insats enligt socialtjänstlagen.

Ansökan om bistånd - så här går det till Öppnas i nytt fönster.

Familjebehandlarna har, liksom övriga socialförvaltningen, tystnadsplikt.

Stöd- och behandlingsgruppen kan erbjuda individuellt stöd och föräldrastödsgrupp och olika former av gruppverksamhet för barn. Här följer några exempel:

Råd och stöd är rådgivande samtal till föräldrar med barn och unga i åldern 0-18 år.

Familjeförskola är en gruppverksamhet som vänder sig till föräldrar som har barn i förskoleåldern och som önskar stöd i föräldraskapet. Gruppen består av två till fyra familjer.

Repulse är en arbetsmetod som riktar sig till barn, unga och vuxna. Metoden innebär att man arbetar med impulskontroll och sociala färdigheter.

BRA-samtal är samtal med barn i åldern 7-18 år som har en förälder eller en annan vuxen omsorgsperson som har en funktionsnedsättning, en sjukdom, ett missbruk eller som har en nära anhörig som avlidit.

Bubblan är en gruppverksamhet för barn som upplevt seperationer. Här får dom möjlighet att träffa andra barn i samma situation. Gruppen består av högst sex barn i åldern 7-13 år som träffas tio gånger en eftermiddag i veckan.

Vingen är en gruppverksamhet för barn och unga i åldern 6 - 18 år. Gruppen vänder sig till barn och unga i familjer där det förekommer eller har förekommit kemiskt beroende, psykisk ohälsa eller våld.

Gruppverksamhet för barn som lever med eller har levt med en förälder som har ett missbruk eller lever i en miljö där det förekommer våld kan fås via Familjefrid Kronoberg. Stödet ges antingen i Växjö eller Markaryd.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 november 2022 10:02
Sidansvarig: Malin Vendel

Kontakt

Ingela Östberg

Enhetschef

ingela.ostberg@markaryd.se
043372048