Rehabilitering

I Markaryds kommun bedrivs rehabilitering i hemmet under ledning av sjukgymnast/fysioterapeut och/eller arbetsterapeut. Träningen utgår från en individuell vårdplan som sjukgymnast/fysioterapeut/arbetsterapeut gör upp tillsammans med dig.

Hemrehabilitering innebär målinriktade, tidsbegränsade insatser. Utifrån rehabiliteringsmålen sker behandlingsinsatser samt handledning av berörd hemtjänstpersonal och närstående.

Kommunens rehabilitering är till för dig som är:

  • Bosatt i Markaryds Kommun
  • Nytillkommet rehabiliteringsbehov till följd av sjukdom eller skada bedömd av sjukgymnast/fysioterapeut/arbetsterapeut
  • Är motiverad till rehabilitering i eget boende
  • Klarar att under handledning följa instruktioner
  • Närstående är införstådda med vad hemrehabilitering innebär
  • Uppfyller kriterierna för hemsjukvård, dvs har ett långvarigt behov av vård och av hälsoskäl inte kunna ta sig till vårdcentral

Rehabiliteringsperioden pågår oftast i tre veckor. Utvärdering sker efter avslutad behandling.

Att ta del av den kommunala rehabilitering kostar 320kronor i månaden. Avgiften ingår i kommunens maxtaxa.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 januari 2024 10:11
Sidansvarig: Malin Vendel