Brandskyddskontroll

Industri

Denna form av kontroll har som uppgift att upptäcka fel och brister hos anläggningen för att undvika skador till följd av en brand.

Man prövar den enskilda anläggningens funktion och egenskaper , och ser så att de överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk.

Brandskyddskontrollen utförs av yrkesutbildad skorstensfejarmästare. Kontrollen omfattar hela värmeanläggningen samt taket och takskyddsanordningarna. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde
till alla delar av huset som skorstenen passerar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 december 2021 10:08
Sidansvarig: Lina van der Putten