Bygga, bo och miljö

Sotning

Industri

En stor del av bränder som startas i bostäder är direkt kopplade till eldstäder och skorstenar. Vid en sotning rengörs alla kanaler som röken färdas igenom och alla brandfarliga beläggningar tas bort.

Som fastighetsägare har du ett ansvar. Nämligen imkanalen, som är köksfläktens anslutning till skorstenen/ventilationssystemet. Imkanalen behöver rengöras med jämna mellanrum, ansvaret för detta ligger på fastighetsägaren.

Sotningsfrist, innebär hur ofta kontroller ska vara utförda. Fristerna varierar beroende på vilket bränsle, eldningsfrekvens och vilken typ av förbränningsanordning som används. Läs om de olika frister som gäller i dokumentet nedan.

Avgifter för sotning och brandskyddskontroll baseras på den taxa som Markaryds Kommunfullmäktige har beslutat. Taxan uppdateras årligen genom det sotningsindex som fastställs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 december 2021 10:08
Sidansvarig: Lina van der Putten