Sota själv

Industri

Man kan ansöka om ett tillstånd, som ger fastighetsägaren tillåtelse av kommunen att utföra sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges ifall sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt och kallas då "Egensotning".

Detta innebär att den som vill sota sin egen förbränningsanordning måste skaffa sig nödvändig kunskap om rengöring och om brandskydd, antingen genom att ha god kännedom och erfarenhet av sin förbränningsanordning med tillhörande rökkanaler eller genom utbildning. Svenska brandskyddsföreningen och Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap har information om vilka kurser som finns, Markaryds Räddningstjänst erbjuder inga kurser inom detta område. För att ansöka om egensotning ska en särskild blankett fyllas i och sändas till Markaryds Räddningstjänst.

Ändrat utförande av förbränningsanordning, byte av bränsleslag m.m. ska anmälas till skorstensfejarmästaren och kan medföra att beslut om medgivande att sota själv kan omprövas.
Skulle det vid brandskyddskontroll eller vid tillsyn visa sig att rengöringen inte skett på ett betryggande sätt kommer kommunen att dra in beviljandet av egensotning.

Om du ska utföra egensotning på din fastighet ska varje sotningstillfälle dokumenteras i en sotningsjournal som du skriver ut och sparar. Journalen ska du kunna visa upp i samband med brandskyddskontroller eller på begäran av räddningstjänsten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 december 2021 10:09
Sidansvarig: Lina van der Putten