Pågående detaljplaner

Översiktsplanen är vägledande. Detaljplanen är juridiskt bindande. Därefter bygglov.

Översiktsplanen är vägledande. Detaljplanen är juridiskt bindande. Därefter bygglov.

På den här sidan ser du vilka planer som pågår just nu.

Så funkar processen

När det finns flera steg i planprocessen så har synpunkter som lämnas i ett tidigt skede större chans att bli tillgodosedda, än de som kommer in när planen är på väg att antas. Titta i planbeskrivningen för att se när de olika skedena är.

Du kan även läsa mer om planprocessen i dokumentet längst ner på denna sida eller under de olika flikarna till vänster.

Pågående detaljplaner

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 juni 2024 13:35