Bygga, bo och miljö

Pågående detaljplaner

Pågående detaljplaner

Pågående detaljplaner

På den här sidan ser du vilka planer som pågår just nu.

Så funkar processen

När det finns flera steg i planprocessen så har synpunkter som lämnas i ett tidigt skede större chans att bli tillgodosedda, än de som kommer in när planen är på väg att antas. Titta i planbeskrivningen för att se när de olika skedena är.

Du kan även läsa mer om planprocessen i dokumentet längst ner på denna sida eller under de olika flikarna till vänster.

Pågående detaljplaner

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 april 2022 14:33