Vattenläcka i Strömsnäsbruk

Strömsnäsbadet stängt den 7 juli. Vi har för tillfället en mindre vattenläcka i Strömsnäsbruk, i nuläget är endast Strömsnäsbadet drabbat.

Stäng meddelande
Bygga, bo och miljö

Gällande detaljplaner

I Markaryds kommun finns flera hundra gällande detaljplaner. Kommunens gällande detaljplaner finns ej att tillgå här på hemsidan, med undantag för detaljplaner som antagits från och med år 2020.

Kommunens beslutade detaljplaner är allmänna handlingar. För att ta del av en tidigare antagen detaljplan kan du mejla till mbn@markaryd.se . Där uppger du vilken/vilka fastigheter det gäller. Att begära ut dessa kan vara förenligt med en kostnad beroende på antal sidor dokumentet/-en innehåller. Kostnaden beräknas utifrån gällande Kopieringstaxa för allmänna handlingar.

Gällande detaljplaner antagna från och med 2020.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 april 2022 15:08