Kommunfullmäktiges övergripande mål

Trygghet och välmående

Vi har en trygg och tillgänglig livs- och boendemiljö där demokrati, medborgarens behov samt minskad klimatpåverkan sätts i centrum.

Medborgare och kund

Vi har ett professionellt bemötande med kundens/medborgarens behov i fokus.

Näringsliv och tillväxt

Vi har ett gott näringslivsklimat som skapar förutsättningar för sysselsättning, för företag att utvecklas samt för nyetableringar.

Attraktiv arbetsgivare

Ledarskapet i alla verksamheter präglas av professionalism, helhetssyn, engagemang, tydlighet och utveckling.

Vi säkerställer våra verksamheters kompetensförsörjning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 januari 2022 14:37