Eldningsförbud

Länsstyrelsen i Kronobergs län har fattat beslut att det råder eldningsförbud i hela Kronobergs län från och med klockan 18:00 den 24 juni. Beslutet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kronoberg County from 6 pm on June 24th 2019 and is valid until further notice.

Stäng meddelande

På vår förkola Tranan har vi tre avdelningar. Ekorren för 1-5-åringar, Hägern för 3-5-åringar och Strutsen för 1-3-åringarna. På Tranan har vi också en integrerad språkförskola.

Utmärkande för våra olika avdelningar är bland annat att ....

 • vi vill ge barnen möjlighet att i leken utveckla sin uppfattning om omvärlden och ge dem social kompetens
 • vi har skogen i vår närhet och där tillbringar vi en förmiddag i veckan
 • vi värnar om att barnen ska lära sig känna empati, ha en god "kompisanda" och visa hänsyn gentemot människor, djur och miljö
 • vi tränar och leker med ord, rim, ramsor och använder även tecken som stöd
 • vi vill väcka barnens nyfikenhet för att upptäcka nya saker
 • vi vill skapa "stjärneögon" och aha-upplevelser genom att skapa en god stämning på avdelningen och erbjuda en bra pedagogsisk miljö
 • vi tycker det är viktigt att barn får lära sig att umgås med andra barn, visa hänsyn och känna att de är en i gruppen
 • vi har en avdelning med integrerad språkförskola där språket är i fokus.
 • vi i en stimulerande miljö väcker barnens nyfikenhet
  och upptäckarlust samt lägger grunden till ett livslångt lärande
 • vi prioriterar leken som en väg till kunskap och social kompetens 
 • vi arbetar med utveckling och lärande i de viktiga rutinerna

Avdelning med språkprofil på Hägern

På Hägern går det färre barn och det finns mer personal än på andra
avdelningar i kommunen. Hela avdelningen arbetar med språket som fokus.

Totalt finns det sex platser för barn med språkstörning.

Barnen är på språkförskolan måndag - torsdag klockan 08:30-12:30 och därutöver efter vårdnadshavares behov.

På språkförskolan arbetar förskollärare och logoped i team. Vi får
handledning av en specialpedagog.

Barnen på språkförskolan får språk- och kommunikationsträning både enskilt och i mindre grupper vid flera tillfällen i veckan.

Vi arbetar med bild- och teckenstöd (TAKK eller tecken som stöd) för att underlätta och stödja språkutvecklingen.

Vi ser leken som det främsta verktyget för att utveckla språklig förmåga.

Kontakt med förskolan

Behöver du komma i kontakt med någon avdelning ringer du kommunens växel tel 0433-720 00.

Besöksadress

Trädgårdsgatan 10, 287 31 Strömsnäsbruk

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 mars 2019

Kontakt

Anna Salomonsson

Förskolechef

anna.salomonsson@markaryd.se
0433-72290