På vår förskola Tranan har vi tre avdelningar. På Strutsen går de yngre barnen och på Ekorren och Hägern de äldre.

Utmärkande för våra olika avdelningar är bland annat att ....

 • vi vill ge barnen möjlighet att i leken utveckla sin uppfattning om omvärlden och ge dem social kompetens
 • vi har skogen i vår närhet och där tillbringar vi en förmiddag i veckan
 • vi värnar om att barnen ska lära sig känna empati, ha en god "kompisanda" och visa hänsyn gentemot människor, djur och miljö
 • vi tränar och leker med ord, rim, ramsor och använder även tecken som stöd
 • vi vill väcka barnens nyfikenhet för att upptäcka nya saker
 • vi vill skapa "stjärneögon" och aha-upplevelser genom att skapa en god stämning på avdelningen och erbjuda en bra pedagogsisk miljö
 • vi tycker det är viktigt att barn får lära sig att umgås med andra barn, visa hänsyn och känna att de är en i gruppen
 • vi i en stimulerande miljö väcker barnens nyfikenhet
  och upptäckarlust samt lägger grunden till ett livslångt lärande
 • vi prioriterar leken som en väg till kunskap och social kompetens 
 • vi arbetar med utveckling och lärande i de viktiga rutinerna

Kontakt med förskolan

Behöver du komma i kontakt med någon avdelning ringer du kommunens växel tel 0433-720 00.

Besöksadress

Trädgårdsgatan 10, 287 31 Strömsnäsbruk.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 februari 2022 11:47