Köldmedia

Köldmedier är ämnen som ingår i alla kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. Varje år måste du kontrollera din utrustning och rapportera in resultatet. Senast 31 mars ska rapporterna för föregående år vara hos miljö- och byggenheten.

Det finns många typer av köldmedier. Begreppet "köldmedium" är ett samlingsnamn för den gas eller vätska som finns i en sluten process från vilken kyla eller värme levereras.

Som ägare till köldmedieaggregat behöver du ha reda på följande:

 • se till att köldmedieaggregaten blir kontrollerade inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad kylentreprenör
 • årligen rapportera till miljö- och byggenheten om dina köldmedier
 • signera rapporten och känna till rapportens innehåll
 • informera miljö- och byggenheten vid nyinstallation av aggregat
 • aggregat som tas ur bruk ska skrotas och tas omhand på rätt sätt av en certifierad firma, detta ska redovisas i ett skrotningsintyg till miljö- och byggenheten.

Nyinstallation

Miljö- och byggenheten ska informeras innan ny utrustning, som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer, installeras. Läckagekontroll ska göras i samband med installation.

Ägarbyte

Ägarbyte ska anmälas skriftligen och vara undertecknad av både den nuvarande och den nya ägaren. Båda bär ansvar för att miljö- och byggenheten blir informerad om ändringen.

Sker ingen anmälan om ägarbyte så debiteras den tidigare ägaren. Det är alltså den som är registrerad som ägare den 1 januari som är skyldig att betala den årliga avgiften samma år.

Skrotning

Vid skrotning av hel anläggning (alla aggregat) måste certifierad entreprenör kontaktas. Ägaren till aggregaten ansvarar för att köldmedierna tas om hand på ett kontrollerat sätt. Skrotningsintyget ska godkännas och undertecknas av ägaren innan det skickas till miljö- och byggenheten. Skrotning av ett enskilt aggregat i en anläggning kan redovisas i årsrapporten.

Samtliga kontroller, åtgärder, skrotningar m.m. av köldmedieaggregat som sker under året ska sammanställas i en kontrollrapport. Rapporten skickas in till miljö- och byggenheten senast 31 mars året därpå.

Rapporten ska innehålla följande:

 1. Operatörens/verksamhetsutövarens namn och adress.
 2. Organisationsnummer.
 3. Kontaktuppgifter.
 4. E-post och telefonnummer.
 5. Fastighetsbeteckning.
 6. Adress där aggregaten finns.
 7. Namn och certifikat på köldmedieentreprenör.
 8. Total mängd och typ av köldmedia.
 9. Mängd köldmedier som har fyllts på vid service och underhåll.
 10. Datum för periodiska- och uppföljande kontroller och eventuella åtgärder på aggregaten.
 11. Omhändertagen mängd köldmedier för återvinning och bortskaffning.

För dig som vill ha mer information eller inte hittade det du sökte, kan nedanstående länkar kanske hjälpa dig.

Vi hjälper dig - följ checklistan


Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende,
där vi listat några av sakerna du behöver ange i din ansökan.

Om du planerar att installera eller konvertera ett aggregat som innehåller 14 ton CO2e eller mer ska du skicka en anmälan om installationen till förbundet senast 6 veckor innan installationen/konverteringen. Anmälan är till för att vi ska samråda med dig om åtgärdens utformning och miljöpåverkan.

I din anmälan behöver du ange:

 • ansvarig operatör
 • planerat datum för installation
 • beteckning och typ av utrustning
 • typ och mängd av köldmedia specificerat i CO2e

Operatörsbyte
Det är först när vi har fått in anmälan om operatörsbyte som vi kan ändra i våra register. Det är den som är operatör den 1 januari som är skyldig att lämna in årsrapporten samma år.

Du kan göra anmälan direkt via vår e-tjänst.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som inte har BankId finns möjlighet att skicka in din ansökan via vår e-tjänst ändå. Du behöver i sista steget istället för att signera med BankId välja att förhandsgranska din ansökan. Välj därefter spara ner den som en PDF istället för att signera via BankId. PDF:n skickar du sedan in via mail till miljo@markaryd.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 januari 2024 09:06