Oljeavskiljare

En oljeavskiljare är en reningsanläggning som används för att förhindra läckage av olja till avlopp eller omgivande vattendrag.

Verksamheter som riskerar att släppa ut olja till avlopps- eller dagvattennätet ska ha en oljeavskiljare. Fordonstvättar, verkstäder, bensinstationer och större parkeringar är exempel på anläggningar som behöver installera oljeavskiljare för att säkerställa att bensin och olja inte sprids från verksamheten och riskerar att skada människors hälsa eller miljön.

Installation av oljeskiljare

 • kontakta en rörfirma eller en VVS-konsult för att få hjälp med dimensionering av oljeavskiljaren.
 • oljeavskiljaren ska vara utformad enligt svensk standard SS-EN 858-1 och dimensionerad efter verksamhetens spillvattenflöde enligt SS-EN 858-2
 • oljeavskiljaren ska vara typgodkänd och funktionstestad enligt standard samt utrustad med provtagningsbrunn och larm
 • installationen ska vara fackmässigt utförd
 • oljeavskiljaren ska placeras så att den är möjlig att tömma.

Vilken oljeavskiljare som är lämplig beror främst på vilket flöde som genereras till oljeavskiljaren, samt den tid som vattnet behöver vara i avskiljaren för att olja ska hinna avskiljas.

Bygganmälan kan krävas
En bygganmälan måste lämnas till miljö- och byggenheten vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad i en befintlig fastighet eller om verksamheten ändras.

En oljeavskiljare kräver regelbunden tillsyn och tömning för att den ska fundera och det är fastighetsägaren alternativt verksamhetsutövaren som är ansvarig för anläggningens skötsel och underhåll. Tömning ska alltid ske så ofta att avskiljaren fyller avsedd funktion och gällande utsläppskrav. Standarden rekommenderar att oljeavskiljaren för att fungera ska tömmas när halva slamvolymen eller 80 procent av lagringsvolymen för olja är fylld. För att upprätthålla funktionen på oljeavskiljaren ska den återfyllas med vatten efter tömning.

Med intervaller på maximalt fem år ska avskiljaren tömmas och en allmän kontroll som täcker in följande objekt ska utföras:

 • systemets täthet
 • hållfasthetsmässigt skick
 • inre beläggningar, om sådana finns
 • skick på inbyggda delar
 • skick på elektriska enheter och installationer
 • kontroll av inställning för automatiska avstängningsenheter, till exempel flottörer.

Dokumentation av rengöring och underhåll ska finnas och visas för tillsynsmyndigheten på begäran och ska även innehålla anteckningar om särskilda händelser, till exempel reparationer och olyckor.

Eftersom oljeavfall från en oljeavskiljare klassas som farligt avfall gäller speciella regler. Bland annat ska skötsel och tömningar journalföras. Oljeavfallet ska skickas till destruktion och det är endast företag som har tillstånd från Länsstyrelsen att transportera farligt avfall som får anlitas för tömning och transport av avfall från oljeavskiljaren.

För dig som vill ha mer information eller inte hittade det du sökte, kan nedanstående länkar kanske hjälpa dig.

Vi hjälper dig - följ checklistan


Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende,
där vi listat några av sakerna du behöver ange i din ansökan.

I din anmälan behöver du lämna in:

 • anmälan
 • produktionsblad
 • vatten och avloppsritning

Du kan göra anmälan direkt via vår e-tjänst.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som inte har BankId finns möjlighet att skicka in din ansökan via vår e-tjänst ändå. Du behöver i sista steget istället för att signera med BankId välja att förhandsgranska din ansökan. Välj därefter spara ner den som en PDF istället för att signera via BankId. PDF:n skickar du sedan in via mail till miljo@markaryd.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 januari 2024 09:07