Insatser enligt LSS

LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är en rättighetslag för dig med betydande och varaktig funktionsvariation.

Ansökan och behovsbedömning

Du som vill ansöka om hjälp vänder dig till kommunens handläggare. Utifrån din ansökan gör handläggaren en utredning av dina behov. I utredningen görs ibland ett hembesök. När utredningen är klar får du ett skriftligt beslut med posten. Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga.

För att få insatser enligt LSS måste du tillhöra någon av följande personkretsar (1 § LSS):

  1. Personer med utvecklingstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga dagsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

I samband med att du ansöker om/begär en insats enligt LSS gör handläggaren bedömningen av och beslut om du tillhör någon av personkretsarna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 mars 2021 15:22
Sidansvarig: Malin Vendel