Personlig assistans

Personlig assistans syftar till att möjliggöra för personer att leva ett självständigt liv. För att beviljas personlig assistans ska du ha stora, varaktiga och omfattande hjälpbehov av mycket personlig karaktär och inte fyllt 65 år. Det innebär hjälp med personlig hygien, att klä av och på sig, att äta och att kommunicera med andra, det vill säga grundläggande behov.

Om du bedöms ha grundläggande hjälpbehov, har du också rätt till assistans för andra personliga behov.

Om det vid utredningen visar sig att du behöver hjälp med dina grundläggande behov mer än 20 timmar per vecka anmäler handläggaren detta till Försäkringskassan. En handläggare på Försäkringskassan utreder då om du kan ha rätt till assistansersättning enligt SFB, socialförsäkringsbalken.

Du kan också ansöka om assistansersättning direkt hos Försäkringskassan.
Ansökningsblankett och information hittar du på deras hemsida.

När du beviljats personlig assistans, har du rätt till inflytande över vem som ska ge dig hjälpen och hur den ska ges. Du kan välja om du vill få hjälpen av kommunen eller av en privat assistansanordnare. Du skriver ett avtal med den du väljer. Du kan också bli din egen arbetsgivare. 

Du ansöker om personlig assistans enligt 9 § 2 LSS hos kommunens handläggare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 mars 2021 15:22
Sidansvarig: Malin Vendel