SUF-nätverket

SUF står för samverkan, utveckling och föräldraskap. Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon förälder har intellektuell funktionsnedättning eller andra betydande kognitiva funktionsnedsättningar.

Möter du i ditt arbete föräldrar eller blivande föräldrar med kognitiva svårigheter som du tror kan behöva stöd i sitt föräldraskap är du välkommen att konsultera länets SUF-nätverk.

SUF-nätverket är ett nätverk bestående av representanter för mödra- och barnhälsovård, barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering, socialtjänst och omsorgsverksamhet. Syftet med SUF-gruppen är att finnas tillgänglig för konsultation, att verka för att sprida kunskap kring aktuell forskning och erfarenhet på området samt att inom den egna verksamheten verka för att stödet till dessa föräldrar förbättras och utvecklas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 mars 2022 15:10