För dig som har en funktionsnedsättning finns olika former av boende där du kan få hjälp och stöttning som är anpassat efter dina personliga behov.

Beroende på din ålder och beroende av vilket stöd du behöver finns olika former av boende. Vi tar hänsyn till dina önskemål om var du vill bo men först och främst är det dina behov som avgör.

Målet är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt under trygga förhållanden.

Du ansöker om bostad hos kommunens handläggare.

Bostad med särskild service för vuxna finns i form av gruppbostad, servicebostad och annan särskilt anpassad bostad. I de två förstnämnda ingår omvårdnad, stöd och service utifrån dina behov. Det kan tillexempel vara med stöd med hygien, hjälp att sköta sitt hem, tillreda måltider, kommunicera, upprätthålla sociala kontakter eller bryta isolering.Fritids- och kulturella aktiviteter ingår samt tillgång till gemensamma lokaler. 

  • Gruppbostad är till för dig som har stora och omfattande behov av tillsyn och omvårdnad. Gruppbostaden består av ett mindre antal lägenheter som är samlade kring en gemensam lägenhet. En fast personalgrupp ska täcka ditt och övriga boendes hela stödbehov.
  • Servicebostad är till för dig med ett mindre omfattande stödbehov men som fortfarande behöver stöd i din vardag. Servicebostaden består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam lägenhet och en fast personalgrupp. Lägenheterna ligger oftast i samma eller kringliggande hus.

Om du som barn eller ungdom trots olika stödåtgärder inte kan bo hos dina föräldrar på grund av din funktionsnedsättning eller på grund av skolgång på annan ort, då kan du ha rätt till boende i en annan familj (familjehem) eller i en bostad med särskild service för barn och ungdom. Föräldraansvaret kvarstår vilket medför att föräldrarna ska vara delaktiga i det som rör barnet.

I insatsen ingår omvårdnad, stöd- och service utifrån dina individuella behov. Det ingår också fritids- och kulturaktiviteter i närmiljön. En bostad med särskild service för barn och ungdom ska fungera så hemlikt som möjligt.

Om ditt behov av stöd, hjälp och trygghet är så stort att du inte längre kan bo kvar hemma kan du ansöka om ett särskilt boende. I ett särskilt boende finns personal dygnet runt. Det finns gemensamma lokaler med möjlighet till samvaro, måltider och aktiviteter.

Insatsen riktar sig till dig med fysisk eller psykisk funktionsvariation.  

  • Mjärydsvägen i Strömsnäsbruk
  • Kylhultsvägen i Strömsnäsbruk
  • Kvarngatan i Markaryd
  • Björkbacken i Markaryd
  • Hansens väg i Markaryd
  • Claras väg i Markaryd

Personalen i våra boende har utbildning och kompetens kring olika funktionsvariationer.

Den enskilde får vid inflyttning en kontaktpersonal som tillsammans med den enskilde och/eller dennes företrädare skriver och följer upp genomförandeplanen.

  • Kyrkogatan i Markaryd

Personalen i våra boende har utbildning och kompetens kring olika funktionsvariationer.

Den enskilde får vid inflyttning en kontaktpersonal som tillsammans med den enskilde och/eller dennes företrädare skriver och följer upp genomförandeplanen.

Enhetschef för respektive verksamhet kan nås på telefon måndag till fredag mellan kl. 8.00-16.30

Enhetschef

0433-723 92

0433-738 88

Mjärydsvägen

0433-741 41

Björkbacken

0433-722 18

Hansens väg

0433- 722 62

Kylhultsvägen

0433-741 42

Kvarngatan

0433-721 41, 0433-736 28

Kyrkogatan

0433-736 39

Claras väg

0433-738 60, 0433-738 61

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 juni 2023 15:04
Sidansvarig: Malin Vendel