Psykisk funktionsnedsättning

Har du en psykisk funktionsnedsättning som påverkar din förmåga att själv klara det dagliga livet, att umgås med andra, att arbeta eller att delta i regelbundna aktiviteter då kan du ansöka om stöd hos kommunen.

En person har en psykisk funktionsnedsättning om han eller hon har väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden, och om dessa begränsningar funnits, eller kan antas komma att bestå, under en längre tid.

Stödet ska vara individuellt utformat utifrån dina behov. Målsättningen är att du ska kunna påverka din situation, känna gemenskap och leva i ett socialt sammanhang.

Du ansöker om stöd hos kommunens handläggare.

2015 undertecknade Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting/SKL en överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa. Bakgrunden var behovet av en långsiktig plan för området psykisk hälsa med gemensamma strukturer för utvecklingsarbete.

I kommunerna har lokala handlingplaner tagits fram och i Markaryds kommun sker detta i samverkan med skolans verksamheter. I implementeringsarbetet är det viktigt att handlingsplanen görs känd i hela organisationen för att uppnå de övergripande målen i den länsövergripande handlingsplanen:

1. I Kronobergs län har alla barn- och unga förutsättningar att må bra och att slutföra gymnasiet utifrån sina egna möjligheter.

2. I Kronobergs län får invånarna en trygg, effektiv och säker vård och omsorg utifrån sina behov.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 oktober 2022 14:02
Sidansvarig: Malin Vendel