Korttidsvistelse och korttidstillsyn

Korttidsvistelse är till för dig som har en funktionsnedsättning och bor med anhöriga eller närstående. Du kan vistas regelbundet eller vid enstaka tillfällen på ett korttidsboende, i en stödfamilj eller på ett läger. Korttidstillsyn är till för dig som fyllt 12 år och är en fortsättning på skolans fritidshemsverksamhet. Den kan erbjudas i anslutning till skoldagen samt under lov när dina föräldrar arbetar eller studerar.

Korttidsvistelse ger miljöombyte för dig och avlastning för dina föräldrar. Stödet du får är anpassat efter dina behov, intresse och möjligheter. En individuell bedömning och prövning av behovet görs alltid. Korttidsvistelse är vanligtvis en regelbunden återkommande insats som ges några dagar per månad. Korttidstillsynen ger ungdomen en trygg situation och meningsfull sysselsättning utanför hemmet i anslutning till skoldagens start eller slut.

Du ansöker om korttidsvistelse och korttidstillsyn hos kommunens LSS-handläggare.

På Vattnadalen kan du få korttidssvistelse och korttidstillsyn i Markaryds kommun. Personalen på Vattnadalen har utbildning och kompetens om din funktionsnedsättning och kan ge dig det personliga stöd du behöver.

Vi planerar de olika aktiviteterna efter dina önskemål/behov och vi arbetar för att göra barnen och ungdomarna självständiga och delaktiga i samhället. Vattnadalen ligger nära naturen och i anslutning till sim- och bowlinghall. Vi brukar även delta i LSS-fritidens aktiviteter.

Du, dina föräldrar och din kontaktpersonal träffas två gånger varje år och gör en genomförandeplan. Där går vi igenom vad du behöver stöd med, hur du vill att vi utför det, vad du behöver träna på och på vilket sätt vi ska göra det.


Enhetschef för respektive verksamhet kan nås på telefon måndag till fredag mellan kl. 8.00-16.30

Enhetschef

0433-723 92

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2023 15:45
Sidansvarig: Malin Vendel